Dalsiprodukty

TDS-TECHNIKModerní strojírenská nadstavba pro 3D CAD software SOLIDWORKS a nyní také pro 2D CAD DraftSight, určená pro odstranění rutinní práce. Poskytuje řadu nových možností ke zvýšení produktivity při tvorbě dokumentace.


Knihovna normalizovaných prvků

Databanka s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, armatur, hutních profilů a dalších prvků. Obsahuje údaje odpovídající platným normám včetně nejnovějších ČSN EN ISO. Jedná se o nejrozsáhlejší databázi díů na trhu! Každá součást obsahuje tabulku rozměrů všech velikostí, údaje o materiálů, o provedení, případně další informace (poznámky, doporučené použití, apod.). Obrázky dílů doplněny o kóty pro snazší a rychlejší orientaci. Pro pohodlnější práci s databází je zde funkce označení oblíbených součastí či naopak vyřazení kategorie dílů, s kterými pracovat nechcete. 


Strojírenské výpočty

Možnost provádění pevnostních kontrol základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové), rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj. Po zadání vstupních údajů se objeví výsledky výpočtů, ty lze vytisknout či uložit do textového dokumentu a ten dále upracovávat. Program Váš také informuje o tom, zda kontrolovaná součást vyhovuje a nabízí optimalizované řešení vyhovující zvoleným zatěžujícím hodnotám.


Převody jednotek

Možnost převodu technických jednotek mezi metrickými, angloamerickými a dalšími vybranými jednotkami (délka, plocha, objem, hustota, síla, tlak, rychlost, teplota, rovinný úhel aj.). Program obsahuje také základní údaje o mezinárodní soustavě jednotek SI, používané násobky, díly, apod. Součastí je také převod jednotek mezi číselnými soustavami používanými ve výpočetní technice (desítková, hexadecimální, binární).


Tolerance ISO

Součástí programu TDS-TECHNIK je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO. Dokáže zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, typ uložení, maximální a minimální přesah či vůli pro dané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Mimo jiné najde nebližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle či přesahy.


ZDARMA: 2D nadstavna pro Váš 2D editor

Ke 3D nadstavbě TDS-TECHNIK pro SOLIDWORKS získáte zdarma také nadstavbu pro 2D editor (DWG editor).  

 

Galerie

 

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz