ElectricalHeader

Electrical 2014

Výhody SOLIDWORKS Electrical

   • Obousměrná aktualizace
    Obousměrná aktualizace mezi 2D a 3D v reálném čase, z důvodu zachování konzistence po dobu celého vývoje.
   • Integrace 2D návrhů s 3D modely
    Integrace 2D schématických návrhů spolu s 3D modelem pro snadnější standardizaci návrhů a sjednocení kusovníků.
   • Integrace systému a kabeláže
    Integrace elektrického systému a kabeláže do 3D modelu, pro specifické plánování umístění, vedení, sloužící pro konzistenčnost výroby produktů.

 

Přínosy 2D elektrických návrhů s 3D mechanickými návrhy

   • Eliminace skrytých nákladů
    Prevence chyb a vícenákladů pomocí 3D modelu a obousměrně propojeného schématu v reálném čase. Kombinovaný kusovník pro elektrické i mechanické systémy.
   • Snížení výrobních chyb a zmetků
    Přidáním položek vybraných během vytváření schématu do 3D modelu lze zajistit vhodnost, provést kontrolu (kolize/neshody), výpočet délky, zajistit efektivnější využití materiálu a omezit zmetkovitost. Lepší a konzistentnější dokumentace zajišťuje další snížení chyb v průběhu celého vývoje.
   • Rychlejší uvedení na trh
    Možnost týmové souběžné spolupráce díky koordinaci elektrických a mechanických funkcí. Konkrétní výhody šetřící čas pak jsou například kombinované kusovníky elektrických a mechanických systémů, rychlejší plánování tras kabelů/vodičů/svazků pomocí 3D modelu.
   • Zajištění konzistentní výroby a montáže
    Díky dostupnosti informací přímo ze schémat v 3D modelumůžete provádět podrobné plánování, dokumentování i vizualizaci celkového návrhu výrobku. Je tak zajištěna konzistentní montáž jednotlivých jednotek.
   • Optimalizace vývoje pro úsporu nákladů
    Rychlejší konstrukce, lepší komunikace mezi odděleními, synchronizace plánů, aktualizované dokumenty a rychlejší uvedení výrobku na trh. To vše se podílí na snížení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku.

 

Balíčky

Vyberte si balíček SOLIDWORKS Electrical vhodný přímo pro Vaše potřeby:

SOLIDWORKS Electrical Schematics

  • podpora navrhování více uživatelů
  • databáze s více než 500 000 součástkami
  • nástroje pro vytváření kabelových svazků
  • propojení se softwarem SOLIDWORKS Enterprise PDM

SOLIDWORKS Electrical 3D

  • přístup do projektu elektrického systému z 3D nebo 2D
  • automatizace vytváření tras elektrických kabelů včetně automatického oddělování vodičů kabelů
  • nástroje pro tvorbu tras vodičů a kabelů, včetně automatického oddělování
  • propojení se softwarem SOLIDWORKS Enterprise PDM

SOLIDWORKS Electrical Professional

  • software SOLIDWORKS Electrical Schematics + SOLIDWORKS Electrical 3D
  • pouze jedna instalace a jedna registrace licence

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz