ElectricalHeader

Software SOLIDWORKS PCB slouží pro navrhování desek plošných spojů. Integruje v sobě ty nejlepší nástroje z návrhového řešení Altium. Díky intuitivnímu uživatelskému ovládání a nejmodernějším technologiím návrhu, lze zkrátit dobu vývoje a snížit počet potřebných prototypů.

Díky propojení aplikace s 3D CAD SOLIDWORKS, není zapotřebí žádných zdlouhavých převodníků mezi elektrickou a mechanickou konstrukcí. Díky tomu tak dochází k eliminaci velkého množství chyb a zpoždění.

Další výhodou je interaktivní, více-vodičové a párové trasování, které pomůže najít tu nejvhodnější trasu a mnoho dalších užitečných nastavení pro zjednodušení návrhu.

Klíčové funkce:

  • Schematické rozvržení
  • Tradiční 2D PCB rozvržení
  • 3D vizualizované rozvržení
  • Mechanické propojení
  • Integrace do SOLIDWORKS Electrical
  • SOLIDWORKS Ecosystem

Nedílnou součástí při návrhu je mít přehled o součástkách, které jsou na trhu a zda jsou vůbec dostupné. Prostřednictvím SOLIDWORKS PCB si můžete každou součástku vyhledat online v databázi a zkontrolovat její dostupnost, případně si rovnou stáhnout katalogový list. Pokud chcete posunout svoje navrhování o další stupeň, je SOLIDWORKS PCB vhodným řešením.

 

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz