PodporaHeaders

Níže je uveden seznam námi nabízených kurzů, týkající se produktů SOLIDWORKS. Termíny školení se stanovují individuálně po dohodě se zájemci. Pro zkvalitnění výuky probíhá školení pouze po malých skupinkách (max. 4 osoby). V případě patřičného technického zázemí lze provést výuku přímo u zákazníka.

Pro zjištění termínů plánovaných kurzů nebo jednotlivých cen nás kontaktujte.

Zúčastněte se také našich odborných seminářů, které jsou určeny pro širokou veřejnou.

Základy práce v systému SOLIDWORKS

O kurzu

Kurz ukáže základní možnosti, jak přejít od 2D kreslení ke 3D navrhování v prostředí SOLIDWORKS. Objasněna bude problematika 3D navrhování s dokonalým 2D výstupem. V kurzu je kladen hlavní důraz na metodiku práce tvorby parametrických modelů i plošných objektů a jejich sestav.

Délka kurzu

3 dny (3x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Všeobecně o SOLIDWORKS - práce s dokumenty
 • LEKCE 1: Skicování
 • LEKCE 2: Tvorba objemových prvků: přidání a odebrání vysunutím
 • LEKCE 3: Modelovací nástroje: zaoblení, zkosení, žebro, skořepina, úkos
 • LEKCE 4: Modelovací nástroje: průvodce děrami, lineární pole, kruhové pole, zrcadlení, práce s těly
 • LEKCE 5: Tvorba objemových prvků: přidání a odebrání otočením, přidání a odebrání tažením po křivce
 • LEKCE 6: Tvorba referenční geometrie – roviny, osy, přidání a odebrání spojením profilů
 • LEKCE 7: Modelovací nástroje: konfigurace, knihovní prvky
 • LEKCE 8: Sestavy: vkládání jednotlivých součástí do sestavy
 • LEKCE 9: Sestavy: vazby mezi součástmi, sestavové prvky, tvorba součásti v kontextu sestavy
 • LEKCE 10: Výkresy: vlastnosti dokumentu, formát listu, vložení pohledu
 • LEKCE 11: Výkresy: vložení popisu modelu, řezy, speciální pohledy
 • LEKCE 12: Výkresy: kusovník
 • Znalostní test
 • Praktický test: Modelování dílu / Vytvoření sestavy / Tvorba výkresů

Přechodové školení

O kurzu

Kurz je zaměřen na školení novinek v SOLIDWORKS, rozšířen o novinky v metodice práce tvorby parametrických modelů i plošných objektů a jejich sestav. Dále pak nových funkcí a nástrojů v nejnovější verzi produktu. Je určený pro uživatele se základní znalostí SOLIDWORKS. V kurzu je také obsaženo opakování základních funkcí. Jedná se o mimořádný kurz, který není vypisován v pravidelných termínech.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Rozdíly oproti předchozí verzi SOLIDWORKS
 • LEKCE 1: Nové funkčnosti - (tj.: skici, díly, prvky, sestavy, výkresy, moduly, atd.).
 • LEKCE 2: Nové nástroje - významně rozšiřující současné designové možnosti aplikace SOLIDWORKS
 • LEKCE 3: Co je nového – příklady
 • LEKCE 4: Automatizace nejčastěji používaných funkcí - přenos nastavení, poznámky k verzi atd.
 • Znalostní test

Pokročilé modelování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít úspěšně splněné školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: pokročilé modelování, vícetělové díly
 • LEKCE 1: Vícetělové objemové díly
 • LEKCE 2: Tažení
 • LEKCE 3: Techniky 3Dskicování a použití 3Dskic , příklady
 • LEKCE 4: Splajny
 • LEKCE 5: Spojení profilů
 • LEKCE 6: Základní práce s plochami
 • LEKCE 7: Další pokročilé nástroje
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba modelů metodou pokročilého modelování

Základy práce v systému DraftSight

O kurzu

Cílem kurzu je ukázat základní možnosti jak navázat 2D kreslení a připravit pro 2D kreslení s návazností 3D navrhování v SOLIDWORKS. Objasněna bude problematika práce s 2D navrhování s dokonalým 2D výstupem. V kurzu je kladen hlavní důraz na metodiku práce se stávající 2D dokumentací a vytváření základních 2D náčrtů pomocí DraftSight.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Obecné informace o DraftSight
 • LEKCE 1: Uživatelské prostředí
 • LEKCE 2: Kreslení s přesností
 • LEKCE 3: Práce se soubory
 • LEKCE 4: Prohlížení a prezentace výkresů
 • LEKCE 5: Formátování výkresů
 • LEKCE 6: Práce s funkcemi
 • LEKCE 7: Základní kótování
 • LEKCE 8: Práce s výkresy
 • Znalostní výstupní test

Pokročilá témata

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: technika tvorby modelů dílů
 • LEKCE 1: Techniky správy souborů, včetně odkazů souborů a Průzkumníka SOLIDWORKS
 • LEKCE 2: Techniky tvorby modelů sestav, včetně tvorby modelu sestavy shora dolů
 • LEKCE 3: Pokročilé vazební techniky
 • LEKCE 4: Techniky tvorby modelů plechových dílů
 • LEKCE 5: Techniky modelování svarů
 • LEKCE 6: Techniky návrhů forem
 • LEKCE 7: Techniky tvorby modelů povrchů, tvorby hybridních povrchových/objemových modelů, opravy a úpravy importované geometrie
 • LEKCE 8: Rozvržení na základě sestav, konfigurace se sestavami
 • LEKCE 9: Velké sestavy
 • LEKCE 10: Úpravy sestav
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé modelování

Pokročilé modelování sestav

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele využívat sestavové schopnosti SOLIDWORKS. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi sestavových technik, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: pokročilé modelování sestav, rozpadlé katalogové pohledy
 • LEKCE 1: Modelování sestav shora dolů, používání standardních, pokročilých a mechanických vazeb
 • LEKCE 2: Vytváření pole součástí v sestavě, vytváření konfigurací sestav
 • LEKCE 3: Používání konstrukční tabulky v sestavě, řízení sestav pomocí Průzkumníka SOLIDWORKS
 • LEKCE 4: Získávání informací ze sestav, vyhledání a odstranění chyb v sestavách
 • LEKCE 5: Modelování sestav na základě 2D rozvržení
 • LEKCE 6: Zobrazení pomocí různých druhů stavů zobrazení
 • LEKCE 7: Použití stavů zobrazení, konfigurací a dalších technik pro vytváření rozsáhlých sestav
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé modelování sestav

Tvorba modelů plechových dílů

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou vytváření a rozvíjení plechových dílů. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: modelování plechových dílů
 • LEKCE 1: Vytvoření plechového dílu za použití základního plechu
 • LEKCE 2: Přidání k plechovému dílu specifické prvky příruby, jako je lem z hrany, okrajový lem a ouška
 • LEKCE 3: Tvorba výkresu plechového dílu
 • LEKCE 4: Použití tvarovacích nástrojů a knihovny návrhů pro vytváření lisovacích prvků
 • LEKCE 5: Upravení existujících nebo vytvoření vlastních tvarovacích nástrojů
 • LEKCE 6: Další prvky plechových dílů
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Modelování plechových dílů

Plošné modelování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak používat plošné prvky, aby postavili tvarově složité modely v systému SOLIDWORKS, Účastníci kurzu se seznámí s technikami modelování, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Porozumění plochám
 • LEKCE 1: Kombinace hybridního modelování objem/plocha
 • LEKCE 2: Opravování a editace importované geometrie
 • LEKCE 3: Pokročilé techniky plošného modelování
 • LEKCE 4: Spojování a záplatování, techniky rozkládání dílů 
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Plošné modelování

Svařování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s problematikou svařovaných konstrukcí a celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Tvorba svarů
 • LEKCE 1: Vytvoření dílů knihovny pro profily
 • LEKCE 2: Zpracování rohů a ořezání profilů
 • LEKCE 3: Vytvoření zaoblené svarové housenky
 • LEKCE 4: Tvorba vyztužení a záslepky
 • LEKCE 5: Správa uživatelských vlastností
 • LEKCE 6: Tvorba podsvarů
 • LEKCE 7: Tvorba výkresů svařenců
 • LEKCE 8: Vytvořit tabulku přířezů
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Svařování

Základy simulací a analýz

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou MKP analýz v prostředí modelovacího systému SOLIDWORKS Premium. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Simulation
 • LEKCE 1: Proces analýzy
 • LEKCE 2: SOLIDWORKS SimulationXpress
 • LEKCE 3: SOLIDWORKS FlowXpress
 • LEKCE 4: Statické studie
 • LEKCE 5: Kontrola sítě, koncentrace napětí a okrajové podmínky
 • LEKCE 6: Síťování, výpočty, tipy a triky
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba a aplikace analýz

Pokročilé metody simulací a analýz

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou MKP analýz v prostředí modelovacího systému SOLIDWORKS Premium. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

3 dny (3x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Simulation - Statické studie
 • LEKCE 1: Proces analýzy
 • LEKCE 2: Kontrola sítě, koncentrace napětí a okrajové podmínky
 • LEKCE 3: Analýza sestavy s kontakty
 • LEKCE 4: Symetrické sestavy a upevnění sestavy
 • LEKCE 5: Analýza sestavy s uchycením
 • LEKCE 6: Kompatibilní / nekompatibilní síť
 • LEKCE 7: Analýzy sestavy s jemnou sítí
 • LEKCE 8: Analýza tenkých součástí
 • LEKCE 9: Smíšené síťování skořepin a objemů
 • LEKCE 10: Smíšená síťování objemů, profilů a skořepin
 • LEKCE 11: Návrh scénáře
 • LEKCE 12: Analýza tepelného namáhání
 • LEKCE 13: Adaptivní tvorba sítí
 • LEKCE 14: Velké posunutí
 • LEKCE 15: Síťování, výpočty, tipy a triky
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé metody tvorby a aplikace simulací a analýz

Simulace proudění SOLIDWORKS Flow Simulation

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou CFD analýz v prostředí systému SOLIDWORKS Flow Simulation. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Flow Simulation
 • LEKCE 1: Vytvoření projektu flow simulation
 • LEKCE 2: Vytvoření, úprava sítě
 • LEKCE 3: Teplotní analýza
 • LEKCE 4: Externí adaptivní analýza
 • LEKCE 5: Časově závislá teplotní analýza
 • LEKCE 6: EFD zooming
 • LEKCE 7: Porézní média
 • LEKCE 8: Analýza rotačních částí
 • LEKCE 9: Parametrická studie
 • LEKCE 10: Kavitace
 • LEKCE 11: Relativní vlhkost
 • LEKCE 12: Sledování částic
 • LEKCE 13: Nadzvukové proudění
 • LEKCE 14: Přenos do MKP analýzy
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Vytvoření projektu a výstupů ze simulace

Velké sestavy

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak řídit rozsáhlé sestavy a jaké jsou postupy pro vytváření velkých sestav. Účastníci kurzu se seznámí s tématy, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Vytváření velkých sestav
 • LEKCE 1: Co ovlivňuje výkon sestav
 • LEKCE 2: Nastavení PC a nastavení v SOLIDWORKS
 • LEKCE 3: Práce se znalostní databází (postupy triky)
 • LEKCE 4: Informační nástroje - AssemblyXpert
 • LEKCE 5: Otvírání sestav
 • LEKCE 6: Regenerace sestav
 • LEKCE 7: Zobrazovací výkon
 • LEKCE 8: Nástroje na diagnostiku výkonu
 • LEKCE 9: SpeedPak
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba velkých sestav

Instalace a administrace

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele instalovat a spravovat systém SOLIDWORKS. Účastníci kurzu se seznámí s tématy, které jsou uvedeny v odstavci obsah kurzu.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Průvodce instalace SOLIDWORKS
 • LEKCE 1: Nastavení PC před instalací
 • LEKCE 2: Možnosti instalace, struktura souborů
 • LEKCE 3: Kopírování nastavení, zálohování
 • LEKCE 4: Informační nástroje, SOLIDWORKS RX
 • LEKCE 5: Konfigurace systému, nastavení cest, sdílení souborů
 • LEKCE 6: Co ovlivňuje výkon systému a nastavení v SOLIDWORKS
 • Znalostní výstupní test

Základy práce PDM - uživatel

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak využívat nástroj pro správu dat SOLIDWORKS PDM z pohledu uživatele.  Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS PDM
 • LEKCE 1: Koncepce SOLIDWORKS PDM (Základy PDM, co je SOLIDWORKS PDM, představení SOLIDWORKS PDM, moduly SOLIDWORKS PDM, Součásti SOLIDWORKS PDM)
 • LEKCE 2: Uživatelské rozhraní (Seznámení se s PDM, přihlášení do systému)
 • LEKCE 3: Vytváření a odevzdávání dokumentů (odevzdávání dokumentů, pokročilé odevzdávání, odevzdávání dokumentů s připojením reference)
 • LEKCE 4: Verzování souborů
 • LEKCE 5: Reference k souboru (reference k souboru, kopírování souborů a referencí)
 • LEKCE 6: Hledání v PDM (vyhledávání, vytváření šablon pro hledání)
 • LEKCE 7: Pracovní proces a oznamování (SOLIDWORKS PDM pracovní proces – Workflow, práce podle daného pracovního procesu)
 • LEKCE 8: Správa lokální cache
 • LEKCE 9: Práce v SOLIDWORKS (verzování SOLIDWORKS souborů, verzování souborů)
 • LEKCE 10: Práce s kusovníkem (kusovník, úprava kusovníku, vytváření a úprava pojmenovaného kusovníku.
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Základy práce PDM - uživatel 

Administrace PDM Professional

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak využívat nástroj pro správu dat SOLIDWORKS Professional PDM z pohledu správce systému.  Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: O SOLIDWORKS PDM Professional (plánování nasazení, příprava pilotního projektu)
 • LEKCE 1: Přístup k PDM (přihlášení, odhlášení, náhled souboru, změna hesla, administrativní konzole, práce s cache, vytváření skupin a uživatelů)
 • LEKCE 2: Práce s uložištěm (vytvoření pohledu úschovny, odstranění pohledu, přidání složek a souborů, nastavení možností, nastavení průzkumníka Windows)
 • LEKCE 3: Správa souborů a složek (přiřazení přístupu k projektům, nastavení vlastností, sdílení souborů, odstraňování souborů, přidání práv uživatelům a skupinám, nastavení prohlížečů souborů)
 • LEKCE 4: Správa verzí a práce s kusovníky (odevzdávání a vyzvedávání, zobrazení, porovnávání, vytváření verzí a revizí, napojení na pracovní proces, práce s kusovníky)
 • LEKCE 5: Vyhledávání informací a zasílání zpráv (hledání, vytváření zpráv, zobrazení historie, práce s klientem zpráv)
 • LEKCE 6: Nastavení Workflow – pracovního procesu (nastavení workflow, vytváření stavů a přechodů)
 • LEKCE 7: Doplňkové moduly aplikace
 • LEKCE 8: Pokročilá práce s administrativními nástroji (nastavení databázový server, archivní server, úložiště, indexování, pokročilé nastavení uživatelé a skupiny, celková správa PDM serveru)
 • LEKCE 9: Zálohování a obnova dat (vytváření zálohy, konfigurace automatických záloh, načtení zálohy, kontrola po načtení zálohy)
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Administrace PDM Professional

Základy práce SOLIDWORKS Composer

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak vytvářet přesnou a graficky bohatou dokumentaci výrobků. Interaktivní 3D animace a videa.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: O SOLIDWORKS Composer
 • LEKCE 1: SOLIDWORKS Composer terminologie, uživatelské rozhraní, nastavení vlastností dokumentů a systému, vytváření 2D výstupu)
 • LEKCE 2: Vytváření detailního pohledu (popisy, pohledy, rendrovací nástroje, přizpůsobení kamery, 2D výstupy, nástroj Digger, aktualizace pohledů)
 • LEKCE 3: Vytváření rozpadů (popis, nástroj viditelnosti objektů, rozpadlé pohledy, popisné nástroje, styly, vektorová grafika včetně výstupů)
 • LEKCE 4: Vytváření kusovníků (kusovníky, výstupy ve vektorové grafice, vytváření vzhledů pro kusovník)
 • LEKCE 5: Vytváření marketingových podkladů (selektování, textury, osvětlení, scény, vytváření obrázků ve vysokém rozlišení)
 • LEKCE 6: Vytváření animací (časová osa, poziční klíče, vytváření animací rozpadu součástí)
 • LEKCE 7: Vytváření interaktivních napojení (filtrování, vytváření pozic a úpravy vlastností klíčů, výběry v časové ose jednotlivých klíčů, použití Digger v animacích, vytváření animací formou průchodu skrz sestavu)
 • LEKCE 8: Publikování ze SOLIDWORKS Composer (příprava pro publikování, publikování do PDF, MS Word, HTML)
 • LEKCE 9: Práce s nástroji (SOLIDWORKS Sync, Path Planning a Check, zjednodušování)
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Základy práce SOLIDWORKS Composer

Základy práce SOLIDWORKS Plastics

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele provádění návrhů, simulací vstřikování forem pro plasty. Rychlé vytváření a analyzování složitějších návrhů. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Plastics
 • LEKCE 1: Základní analýza proudění, jednotky, terminologie, uživatelské rozhraní, nastavení vlastností dokumentů a systému, síťování, spouštění analýz, výsledky)
 • LEKCE 2: Detekce vzduchových kapes (vzduchové kapsy, přepínání modelů pro změnu návrhu, změny v návrhu, vytváření dílů pomocí nástroje Mold Design)
 • LEKCE 3: Detekce vstřikování (nastavení tečení, nastavení hlavní teploty tečení)
 • LEKCE 4: Správce modelu (použití správce modelu, kopírování dílů a výsledky, správce dávkování, shrnutí a reporty)
 • LEKCE 5: Určování vtoků a vtaženiny (pravidla pro umisťování vtoků, vtaženiny)
 • LEKCE 6: Násobné dutiny (zrcadlení dutin, návrhy vtokových soustav, x – y grafy).
 • LEKCE 7: Optimalizace vtokové soustavy (lokální zjemnění sítě, použití optimalizace)
 • LEKCE 8: Zatuhnutí vtoku (pevná síť, nastavení plnění, tečení a analýza plnění)
 • LEKCE 9: Optimalizace času chlazení (násobné vstupy)
 • LEKCE 10: Použití vložení (dutiny a vložení, materiály pro vložení)
 • LEKCE 11: Opravy sítí (problémy elementů, úpravy sítí)
 • Znalostní výstupní test
 • Test základy práce SOLIDWORKS Plastics

Základy práce Electrical Schematics

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele zjednodušené vytváření 2D elektrických schémat. Automatizaci kabeláže kontrolérů PLC a svorkových lišt pro jednoduché i vícenásobné vedení.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Electrical Schematic
 • LEKCE 1: Projekty
 • LEKCE 2: Smíšené schéma
 • LEKCE 3: Vytvoření schématu
 • LEKCE 4: Kabeláž
 • LEKCE 5: Makra
 • LEKCE 6: Kontroly výkresů
 • LEKCE 7: Křížové odkazy / Asociování komponent
 • LEKCE 8: Potenciálové šipky
 • LEKCE 9: Programovatelné řídící jednotky
 • LEKCE 10: Poslední změny ve výkresech
 • LEKCE 11: Reporty
 • LEKCE 12: Správa knihoven
 • LEKCE 13: Vytvoření symbolů
 • LEKCE 14: Vytvoření výkresu rozvaděče
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce Electrical 3D

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele snadné aktualizaci zapojení 2D schémat a 3D modelů. Lepší plánování kabelových tras. Sjednotit kusovníky a eliminovat tak chyby. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Electrical 3D
 • LEKCE 1: Přidání rozvaděče
 • LEKCE 2: Vložení přístrojů do rozvaděče
 • LEKCE 3: Vložení přístrojů na dveře rozvaděče
 • LEKCE 4: Propojení 2D s 3D
 • LEKCE 5: Propojení žil
 • LEKCE 6: Propojení kabelů
 • LEKCE 7: Vytvoření 3D součástky
 • LEKCE 8: Routing základy
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce MBD

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele připravovat bez výkresovou dokumentaci pomocí SOLIDWORKS MBD. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS MBD
 • LEKCE 1: Příprava dílu a sestav, šablon
 • LEKCE 2: Použití nástroje DimXpert
 • LEKCE 3: Přiřazení rozměru a lokálních kót
 • LEKCE 4: Soustružené díly
 • LEKCE 5: Zobrazování poznámek
 • LEKCE 6: Zachycení 3D pohledů
 • LEKCE 7: Publikování PDF a eDrawings souborů
 • LEKCE 8: 3D PDF editor šablon
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce Inspection

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit se základy práce se SOLIDWORKS Inspection a automatizovat proces práce s dokumenty kontroly. V tomto kurzu budete pracovat s oběma doplňkem a samostatnou verzí produktu. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS Inspection
 • LEKCE 1: Doplňkový modul Inspection
 • LEKCE 2: Samostatná aplikace
 • LEKCE 3: Inspection Professional
 • LEKCE 4: Šablony reportů
 • LEKCE 5: OCR Editor
 • LEKCE 6: Pochopení pravidelných výrazů
 • LEKCE 7: Slovníček pojmů kvality
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy API

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit základy SOLIDWORKS API (Application Programming Interface) pro automatizaci a přizpůsobení SOLIDWORKS.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS API
 • LEKCE 1: Používaní záznamu maker
 • LEKCE 2: API objekty
 • LEKCE 3: Nastavení systémových hodnot a vlastností dokumentů
 • LEKCE 4: Automatický návrh dílů
 • LEKCE 5: Automatizace sestav
 • LEKCE 6: Automatizace výkresů
 • LEKCE 7: Techniky výběrů a průchodů
 • LEKCE 8: Přidávání vlastností a atributů
 • LEKCE 9: SOLIDWORKS API SDK
 • LEKCE 10: Přizpůsobení uživatelského prostředí SOLIDWORKS
 • LEKCE 11: Poznámkování, příklady
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz