SimulationHeader

Software SOLIDWORKS Flow Simulation je program umožňující simulace proudění kapalin, plynů a sdílení tepla (CFD – computational fluid dynamics) v reálných podmínkách. Mezi kapaliny které můžeme analyzovat patří kromě vody, chemikálií a různých plynů také džus, marmeláda, krev, zubní pasta, zmrzlina, roztavený plast a další. Program je zcela integrovaný do prostředí 3D CAD systému SOLIDWORKS. Základní verze může být rozšířena o modul HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning), který je vhodný například pro tepelné analýzy elektronických zařízení či obory vzduchotechniky. Další možností pak je rozšíření o modul Electronics Cooling.

SolidWorks Flow Simulation

 

Základní možnosti rozšíření

 • modul Electronics Cooling
    • Joulovo teplo
    • Použití tepelných trubic
    • Výpočet tepelných parametrů pro tištěné spoje

 • modul HVAC
    • Výpočet parametrů tepelné pohody v prostředí
    • Absorbce záření
    • Databáze materiálů pro oblast stavebnictví

 

Hlavní funkce

Zkoumejte a optimalizujte složité proudění

 • Prověřte složité proudění skrze součásti a kolem nich prostřednictvím parametrické analýzy
 • Určete model s podmínkami proudění, jako je pokles tlaku, a splňte tak cíle návrhu 
 • Zjistěte problémy s turbulencí a recirkulací prostřednictvím animovaných trajektorií proudění
 • Zkoumejte proudění nenetnowských kapalin, jako je napříkald krev a tekutý plast
 • Posuďte vliv různých lopatkových kol a větráků na návrh
 • Zahrnujte do výpočtů komplikované vlivy, jako je například poréznost, kavitace či vlhkost


Snižujte rizika spojená s jevem přehřátí

 • Provádějte vizualizace a zkoumejte rozložení teploty ve Vašich produktech a okolo nich
 • Spojujte proudění s teplotní analýzou simulující proudění, vedení a účinky záření
 • Používejte časově a polohově závislé okrajové podmínky a tepelné zdroje
 • Nacházejte ideální rozměry, které splní účel Vašeho návrhu, jako je například účinnost výměny tepla

 
Optimalizujte tepelné chování tištěných spojů a elektronických součástí

Modul chlazení elektroniky zahrnuje simulaci Joulova ohřevu, dvouodporový kompaktní modul, kompaktní modul teplovodné trubky a PCB generátor pro vyhodnocování tepelných vlastností a požadavků na chlazení elektronických součástí.


Optimalizace proudění vzduchu a parametrů komfortu v prostředí

Modul HVAC zahrnuje pokročilé modelování záření, parametry komfortu a rozsáhlou databázi stavebních materiálů pro vyhodnocování pohybu plynů a teplot v pracovním a obytném prostředí.


Náhledy pomocí výkonných a intuitivních vizualizačních nástrojů

   • Využívejte schémata řezů a povrchů pro zkoumání rozložení výsledných hodnot, včetně rychlosti, tlaku, výřivosti, teploty a hmotnostního podílu
   • Měřte výsledky v jakémkoliv místě pomocí nástroje Parametr v bodě, na ploše a v objemu
   • Grafické znázornění variací výsledků na jakékoliv skice SOLIDWORKS
   • Sestavujte seznamy výsledků a exportujte data automaticky do aplikace Microsoft Excel

Srovnávací tabulka

 

SOLIDWORKS
Flow
Simulation

SOLIDWORKS
Flow
Simulation
s modulem HVAC

SOLIDWORKS
Flow
Simulation
s modulem
Electronic Costing

Porovnání návrhu s param. simulací

yes yes yes

Tepelná simulace

yes yes yes

Simulace proudění kapalin

yes yes yes

Simulace parametrů tepelné pohody

no yes no

Upřesňující simulace záření

no yes no

Simulace chlazení elektroniky

no no yes

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz