SimulationHeader

SOLIDWORKS Motion je jedním z mnoha nástrojů pro tvorbu virtuálních prototypů od SOLIDWORKS. Umožňuje pokročilé ověření funkčnosti Vašich projektů, ještě než je skutečně sestrojíte. SOLIDWORKS Motion je postaven na technologii Adams multibody dynamics a je plně začleněný do 3D CAD systému SOLIDWORKS. Představuje standardní balík pro testování prototypů. Software SOLIDWORKS Motion je součástí balíčků SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Simulation.

 

SolidWorks Motion

 

Se SOLIDWORKS Motion mohou konstruktéři odhadovat výkony motorů a pohonných jednotek, stanovit spotřebu energie, vytvářet vačky, proniknout do funkce soukolí, odhadovat pružiny a tlumiče a zjišťovat chování styčných ploch. Výsledkem je značné snížení nákladů na výrobu prototypu i zkrácení doby vývoje. Software umožňuje plnou kontrolu návrhu a to včetně dynamiky mechanismu, zahrnující působení reakčních a setrvačných sil, účinků tlumení a tření a další. K dispozici je také mnoho pokročilých prvků, jako působící síly, momenty či tlumiče. Výsledky analýzy pak mohou zobrazit funkce jako spotřebovaný výkon, rychlost, zrychlení, momenty, síly apod. Možností pak je zobrazení v animovaných grafech. 

 

{tab Ke stažení}

Icon PDF

Stáhnout
SOLIDWORKS Simulation
Product Matrix

Icon PDF

Stáhnout 
produktový leták
SOLIDWORKS Simulation

SolidWorks Electrical video

Přehrát video
Osudy plechovky
piva při grilování

SolidWorks Electrical video

Přehrát video
Základy se
SOLIDWORKS Simulation

SolidWorks Electrical video

Přehrát video
Seznámení 
se softwarem
SOLIDWORKS Simulation

   

 

Funkce a výhody

Modul SOLIDWORKS Motion nabízí následující funkce a výhody:

    • Využijte výkon systému SOLIDWORKS
     Modul SOLIDWORKS Motion pracuje v rámci okna systému 3D CAD SOLIDWORKS a ke tvorbě studií simulace pohybu používá existující informace o sestavě. Například k odvození podmínek pohyblivého spojení bude automaticky využívat vazby z CAD systému.
    • Snadno převeďte zatížení do modulu SOLIDWORKS Simulation
     Díky snadnému převodu zatížení z modulu SOLIDWORKS Motion do modulu SOLIDWORKS Simulation můžete zobrazit tlak a posunutí na součásti v jediném okamžiku nebo pro celý simulační cyklus.
    • Simulujte skutečné provozní podmínky
     Díky kombinaci fyzikálního pohybu a informací o sestavě ze systému SOLIDWORKS lze modul Motion použít v řadě průmyslových aplikací, například odhadování točivého momentu motoru, sledování robotických úkonů během operace, optimalizování nebo minimalizování nerovnováhy síly v rotačních systémech a další.
    • Asociujte fyzikální modely s inženýrskými podmínkami
     Modul SOLIDWORKS Motion nabízí v rámci simulace skutečných podmínek několik typů spojení a typů sil. Například čepy, závity, universální vstupní funkce (skokové a harmonické), lineární a nelineární pružiny, síly, momenty, 2D a 3D kontakty a interakce mezi díly a další.
    • Interpretujte výsledky pomocí účinných a intuitivních vizualizačních nástrojů
     Jakmile dokončíte simulaci pohybu, můžete v modulu SOLIDWORKS Motion zpracovat výsledky pomocí vizualizačních nástrojů ve formě XY grafů nebo číselných dat posunu, rychlostí, zrychlení, vektorů sil apod.
    • Spolupracujte s kolegy a sdílejte výsledky analýzy
     Modul SOLIDWORKS Motion usnadňuje spolupráci a sdílení výsledků analýz se všemi uživateli, kteří se podílí na vývoji výrobku, prostřednictvím efektních souborů AVI, tabulek aplikace MS Excel, grafů, výsledků a dalších.

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz