SimulationHeader

SolidWorks SimulationPomocí nástrojů pro ověření návrhu je možné virtuálně simulovat skutečné podmínky a testovat více scénářů typu „co když“. Díky tomu lze zvýšit kvalitu výrobku a zároveň snížit potřebné množství prototypů a celkové výrobní náklady.

Balíček SOLIDWORKS Simulation Premium v sobě integruje možnosti balíčku Professional i Standard a navíc je rozšířen o další nástroje, jako jsou například analyzování v nelineárních podmínkách, dynamické analýzy dílů a sestav, kompozitní materiály či 2D rovinný nástroj zjednodušení. Balíček Simulation Premium je stejně jako ostatní balíčky plně integrován do prostředí 3D CAD systému SOLIDWORKS.  

 

Analyzování návrhu v nelineárních podmínkách

   • Přechod mezi lineárními a nelineárními simulacemi
   • Zjištění velkých deformací způsobených přetížením, kontaktem a pružností materiálu
   • Výpočet zbytkových napětí a trvalých deformací v kovech
   • Události nelineárního zborcení a zaklapnutí
   • Analyzování návrhů s hyperelastickými materiály, jakou jsou například pryže, silikony a jiné elastomery
   • Elastoplastické analýzy se zjištěním vzniku průtažnosti a plastické deformace
   • Zjištění účinků tečení a změny materiálů při různých teplotách

 

Dynamické analýzy

  • Simulace vývoje zatížení, ustáleného harmonického vstupu, spektrum odezvy a nahodilá vibrační buzení
  • Odchylky zatížení, rychlosti a zrychlení v čase spolu s hodnotami RMS a PSD
  • Analýza nárazů pomocí nelineárních dynamických funkcí

 

Simulujte kompozitní materiály 

 • Zjištění vlivů vstvených materiálů, tloušťky a orientace při použití produktu
 • Dynamické ovládání a zobrazení orientace vrstvy
 • Vstvené a grafitové nebo uhlíkové kompozity, včetně šestihranné sítě a buněčné pěny

 

Srovnávací tabulka

 

SOLIDWORKS
Premium

SOLIDWORKS
Simulation
Professional

SOLIDWORKS
Simulation
Premium

Lineární statická simulace sestavy

yes yes yes

Časová simulace mechanizmu

yes yes yes

Událostmi řízená simulace pohybu

no yes yes

Porovnání návrhu s parametrickou simulací

no yes yes

Simulace optimalizace návrhu

no yes yes

Frekvenční analýza

no yes yes

Simulace zborcení a zhroucení

no yes yes

Tepelná simulace

no yes yes

Simulace návrhu tlakové nádoby

no yes yes

Simulace pádové zkoušky

no yes yes

Simulace únavy

no yes yes

Simulace dílčího modelování

no yes yes

Simulace plastových a gumových součástí

no no yes

Strukturální simulace velkých posunů

no no yes

Simulace deformace plastů a zbytkových napětí

no no yes

Simulace součástí z kompozitních materiálů

no no yes

Simulace vynucených vibrací

no no yes

Nelineární dynamika

no no yes

Možnosti SOLIDWORKS Simulation

Software SOLIDWORKS Simulation nabízí řadu nástrojů pro následující oblasti simulací:

    • SOLIDWORKS SimulationXpress je základní nástroj pro strojírenské analýzy. Umožňuje provádět základní analýzu namáhání u jednotlivých součástí. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • FlowXpress umožňuje základní analýzy proudění vzduchu nebo vody v uzavřeném prostoru, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • 3D CAD systém SOLIDWORKS Premium obsahuje základní simulace, které v sobě integrují řešení lineárně statických a kontaktních úloh. Jedná se o většinu simulací, které postačují běžnému konstruktérovi.
    • SOLIDWORKS Simulation Standard nabízí základní funkce pro ověření návrhu a životnosti výrobku, jako statická pevnostní analýza dílů a sestav, simulace pohybů mechanismu či analýza únavy.
    • SOLIDWORKS Simulation Professional rozšiřuje řešení SOLIDWORKS Premium o řešení frekvenčních úloh, vzpěru, pádové zkoušky, teplotní úlohy, únavy, optimalizace návrhu a řešení tlakových nádob. Součástí je také SOLIDWORKS Motion
    • SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje funkce veškerých předchozích balíčků a navíc řešení nelineárních úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineární dynamiky s harmonickými i náhodnými vibracemi a kompozitními materiály.
    • SOLIDWORKS Motin je nástroj pro řešení fyzikálních pohybových simulací. Slouží pro řešení kynematických a dynamických vlastností mechanismů.
    • SOLIDWORKS Flow Simulation řeší vliv proudění kapalin, plynů, tepla a dalších reálných podmínek na návrh. 
    • SOLIDWORKS Plastics umožňuje jednoduchou a přesnou optimalizaci plastových dílů a vstřikovacích forem již ve fázích návrhu.

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz