SimulationHeader

Systém SOLIDWORKS Simulation Professional umožňuje pokročilé simulace, díky kterým mohou konstruktéři řešit pokročilejší problémy. Balíček Simulation Professional v sobě integruje všechny funkce simulací SOLIDWORKS Standard a navíc přidává nástroje jako jsou například srovnání a optimalizace alternativ, předpověď selhání, simulovaná pádová zkouška či náraz, předpovězení zborcení či kolapsů, simulované zahřívání nebo chlazení či simulované opakované zatěžování.

 

SolidWorks Simulation

 

Ověřte svůj návrh prostřednictvím účinné strukturální analýzy

    • Vyhodnocení síly a napětí působící mezi kontaktními díly, včetně tření
    • Použijte zatížení ložiska, síly, tlaky a točivé momenty
    • Optimalizace návrhů
    • Zvýraznění optimálních změn v návrhu
    • Řešení problémů pomocí rovinného napětí, rovinné deformace a osově symetrické lineární statické analýzy

 

Analyzujte vliv teploty na Váš návrh

    • Analýzy přenosu tepla vedením, prouděním a zářením
    • Využijte izotropní, ortotropní a tepelně závislé vlastnosti materiálů
    • Zjištění tepelných napětí způsobených rozložením teploty a nestejností materiálů

 

Analyzujte pohyby sestavy pomocí událostmi řízené simulace

    • Vytvářejte studie pohybu na základě modelových událostí a akcí v sestavě
    • Spouštějte akce na základě pohybových čidel, času nebo dokončení úkolu
    • Větší kontrola nad pohonem modelu pomocí servomotorů

 

Studujte účinky cyklického zatížení na životnost produktu

    • Zjistěte životnost systému nebo komulativní poškození po zadaném počtu cyklů
    • Definujte zatěžovací akce pomocí dat ze skutečných fyzických testů

 

Simulujte ve svých návrzích vibrace nebo zborcení

    • Zjistěte, jak vibrace a nestabilní režimy zkracují životnost zařízení a jaké mohou způsobit závady
    • Vyhodnocujte účinky zesílení při externím zatížení na frekvencinebo deformační odezvu

 

Srovnávací tabulka

 

SOLIDWORKS
Premium

SOLIDWORKS
Simulation
Professional

SOLIDWORKS
Simulation
Premium

Lineární statická simulace sestavy

yes yes yes

Časová simulace mechanizmu

yes yes yes

Událostmi řízená simulace pohybu

no yes yes

Porovnání návrhu s parametrickou simulací

no yes yes

Simulace optimalizace návrhu

no yes yes

Frekvenční analýza

no yes yes

Simulace zborcení a zhroucení

no yes yes

Tepelná simulace

no yes yes

Simulace návrhu tlakové nádoby

no yes yes

Simulace pádové zkoušky

no yes yes

Simulace únavy

no yes yes

Simulace dílčího modelování

no yes yes

Simulace plastových a gumových součástí

no no yes

Strukturální simulace velkých posunů

no no yes

Simulace deformace plastů a zbytkových napětí

no no yes

Simulace součástí z kompozitních materiálů

no no yes

Simulace vynucených vibrací

no no yes

Nelineární dynamika

no no yes

Možnosti SOLIDWORKS Simulation

Software SOLIDWORKS Simulation nabízí řadu nástrojů pro následující oblasti simulací:

    • SOLIDWORKS SimulationXpress je základní nástroj pro strojírenské analýzy. Umožňuje provádět základní analýzu namáhání u jednotlivých součástí. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • FlowXpress umožňuje základní analýzy proudění vzduchu nebo vody v uzavřeném prostoru, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • 3D CAD systém SOLIDWORKS Premium obsahuje základní simulace, které v sobě integrují řešení lineárně statických a kontaktních úloh. Jedná se o většinu simulací, které postačují běžnému konstruktérovi.
    • SOLIDWORKS Simulation Standard nabízí základní funkce pro ověření návrhu a životnosti výrobku, jako statická pevnostní analýza dílů a sestav, simulace pohybů mechanismu či analýza únavy.
    • SOLIDWORKS Simulation Professional rozšiřuje řešení SOLIDWORKS Premium o řešení frekvenčních úloh, vzpěru, pádové zkoušky, teplotní úlohy, únavy, optimalizace návrhu a řešení tlakových nádob. Součástí je také SOLIDWORKS Motion
    • SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje funkce veškerých předchozích balíčků a navíc řešení nelineárních úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineární dynamiky s harmonickými i náhodnými vibracemi a kompozitními materiály.
    • SOLIDWORKS Motin je nástroj pro řešení fyzikálních pohybových simulací. Slouží pro řešení kynematických a dynamických vlastností mechanismů.
    • SOLIDWORKS Flow Simulation řeší vliv proudění kapalin, plynů, tepla a dalších reálných podmínek na návrh. 
    • SOLIDWORKS Plastics umožňuje jednoduchou a přesnou optimalizaci plastových dílů a vstřikovacích forem již ve fázích návrhu.

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz