SimulationHeader

Software SOLIDWORKS Simulation Standard poskytuje intuitivní virtuální prostředí pro testování statické pevnostní analýzy dílů a sestav, simulace pohybů mechanismu (motion), analýzy únavy a další pokročilé nástroje, které umožňují konstruktérům provádět nejoptimálnější změny návrhu. SOLIDWORKS Simulation Standard pomáhá inženýrům a konstruktérům zjistit, zda jejich výrobek bude fungovat správně a jak dlouhá bude jeho životnost.

SolidWorks Standard

Balíček SOLIDWORKS Simulation Standard obsahuje základní moduly pro testování únavy materiálu a životnosti výrobku. Balíček SOLIDWORKS Simulation Professional je dále rozšířen o simulace pádů a nárazů, rezonanční frekvence a vzpěry, teplotní úlohy, simulace návrhu tlakové nádoby a další. Nejvyšší balíček SOLIDWORKS Simulation Premium integruje veškeré moduly verzí Standard i Professional a navíc je rozšířen o simulace plastových a gumových součástí, nelineární dynamiku, simulace vynucených vibrací, strukturální simulace velkých posunů a další.

 

Srovnávací tabulka

 

SOLIDWORKS
Premium

SOLIDWORKS
Simulation
Professional

SOLIDWORKS
Simulation
Premium

Lineární statická simulace sestavy

yes yes yes

Časová simulace mechanizmu

yes yes yes

Událostmi řízená simulace pohybu

no yes yes

Porovnání návrhu s parametrickou simulací

no yes yes

Simulace optimalizace návrhu

no yes yes

Frekvenční analýza

no yes yes

Simulace zborcení a zhroucení

no yes yes

Tepelná simulace

no yes yes

Simulace návrhu tlakové nádoby

no yes yes

Simulace pádové zkoušky

no yes yes

Simulace únavy

no yes yes

Simulace dílčího modelování

no yes yes

Simulace plastových a gumových součástí

no no yes

Strukturální simulace velkých posunů

no no yes

Simulace deformace plastů a zbytkových napětí

no no yes

Simulace součástí z kompozitních materiálů

no no yes

Simulace vynucených vibrací

no no yes

Nelineární dynamika

no no yes

Moduly

Moduly produktu SOLIDWORKS Simulation Standard:

Analýza únavy

 • Testování výdrže výrobku
 • Modifikace existujícíhonávrhupro prodloužení jeho životnosti
 • Funkčnost pod cyklickým zatížením
  • Konstantní/proměnné zatížení
  • Import zatěžující historie z fyzických testů
  • Vícenásobné zatížení
 • Zadání unikátních S-N křivekprorůzné typy materiálů
 • Určení kriticky poškozených oblastí
  • Celková životnost, poškození, koeficient bezpečnosti
 • 3D zobrazení výsledků a graf poškození

Simulace pohybů mechanismu

 • Časově a událostmi řízené simulace pohybu
 • Dimenzování motorů, pohonů
 • Porozumnění spotřeby energie
 • Optimalizace pružin & tlumičů
 • Simulace mechanismů řízených vačkou nebo petlice
 • Výpočet pohybu ozubených soukolí
 • Výpočet kontaktních sil
 • Napětová analýza pro kompletní test funkčnosti
 • Optimalizace pohybu

Statická pevnostní analýza dílů a sestav

 • Kontrola napětí a deformací pro zlepšení funkce a kvality
  • Vyhnete se selhání výrobku
  • Odstraníte předimenzování
 • Mechanická odolnost součástí a sestav
  • Výpočet koeficientu bezpečnosti
  • Vyhodnocení změn výrobku pro zvýšení jeho kvality

Sledování trendu

 • Deník trendu uvádí detaily týkající se základny a každé iterace
 • Grafy zobrazí trend v důležitých výsledných množstvích, lze zobrazit jeden z výchozích grafů nebo přidat graf sledování dat
 • Galerie zobrazí obrázky posunu a napětí pro každou iteraci
 • Funkce vrácení zpět umožňuje obnovit model do konkrétní iterace
 • Přidání iterací automaticky nebo ručně při spuštění studií nebo scénářů návrhu

Možnosti SOLIDWORKS Simulation

Software SOLIDWORKS Simulation nabízí řadu nástrojů pro následující oblasti simulací:

    • SOLIDWORKS SimulationXpress je základní nástroj pro strojírenské analýzy. Umožňuje provádět základní analýzu namáhání u jednotlivých součástí. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • FlowXpress umožňuje základní analýzy proudění vzduchu nebo vody v uzavřeném prostoru, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • 3D CAD systém SOLIDWORKS Premium obsahuje základní simulace, které v sobě integrují řešení lineárně statických a kontaktních úloh. Jedná se o většinu simulací, které postačují běžnému konstruktérovi.
    • SOLIDWORKS Simulation Standard nabízí základní funkce pro ověření návrhu a životnosti výrobku, jako statická pevnostní analýza dílů a sestav, simulace pohybů mechanismu či analýza únavy.
    • SOLIDWORKS Simulation Professional rozšiřuje řešení SOLIDWORKS Premium o řešení frekvenčních úloh, vzpěru, pádové zkoušky, teplotní úlohy, únavy, optimalizace návrhu a řešení tlakových nádob. Součástí je také SOLIDWORKS Motion
    • SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje funkce veškerých předchozích balíčků a navíc řešení nelineárních úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineární dynamiky s harmonickými i náhodnými vibracemi a kompozitními materiály.
    • SOLIDWORKS Motin je nástroj pro řešení fyzikálních pohybových simulací. Slouží pro řešení kynematických a dynamických vlastností mechanismů.
    • SOLIDWORKS Flow Simulation řeší vliv proudění kapalin, plynů, tepla a dalších reálných podmínek na návrh. 
    • SOLIDWORKS Plastics umožňuje jednoduchou a přesnou optimalizaci plastových dílů a vstřikovacích forem již ve fázích návrhu.

Galerie

 

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz