Níže je uveden seznam námi nabízených kurzů, týkající se produktů SOLIDWORKS. Termíny školení se stanovují individuálně po dohodě se zájemci. Pro zkvalitnění výuky probíhá školení pouze po malých skupinkách (max. 4 osoby). V případě patřičného technického zázemí lze provést výuku přímo u zákazníka.

Pro zjištění termínů plánovaných kurzů nebo jednotlivých cen nás kontaktujte.

Zúčastněte se také našich odborných seminářů, které jsou určeny pro širokou veřejnou.

Základy práce v systému SOLIDWORKS

O kurzu

Kurz ukáže základní možnosti, jak přejít od 2D kreslení ke 3D navrhování v prostředí SOLIDWORKS. Objasněna bude problematika 3D navrhování s dokonalým 2D výstupem. V kurzu je kladen hlavní důraz na metodiku práce tvorby parametrických modelů i plošných objektů a jejich sestav.

Délka kurzu

3 dny (3x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Všeobecně o SOLIDWORKS - práce s dokumenty
 • LEKCE 1: Skicování
 • LEKCE 2: Tvorba objemových prvků: přidání a odebrání vysunutím
 • LEKCE 3: Modelovací nástroje: zaoblení, zkosení, žebro, skořepina, úkos
 • LEKCE 4: Modelovací nástroje: průvodce děrami, lineární pole, kruhové pole, zrcadlení, práce s těly
 • LEKCE 5: Tvorba objemových prvků: přidání a odebrání otočením, přidání a odebrání tažením po křivce
 • LEKCE 6: Tvorba referenční geometrie – roviny, osy, přidání a odebrání spojením profilů
 • LEKCE 7: Modelovací nástroje: konfigurace, knihovní prvky
 • LEKCE 8: Sestavy: vkládání jednotlivých součástí do sestavy
 • LEKCE 9: Sestavy: vazby mezi součástmi, sestavové prvky, tvorba součásti v kontextu sestavy
 • LEKCE 10: Výkresy: vlastnosti dokumentu, formát listu, vložení pohledu
 • LEKCE 11: Výkresy: vložení popisu modelu, řezy, speciální pohledy
 • LEKCE 12: Výkresy: kusovník
 • Znalostní test
 • Praktický test: Modelování dílu / Vytvoření sestavy / Tvorba výkresů

Přechodové školení

O kurzu

Kurz je zaměřen na školení novinek v SOLIDWORKS, rozšířen o novinky v metodice práce tvorby parametrických modelů i plošných objektů a jejich sestav. Dále pak nových funkcí a nástrojů v nejnovější verzi produktu. Je určený pro uživatele se základní znalostí SOLIDWORKS. V kurzu je také obsaženo opakování základních funkcí. Jedná se o mimořádný kurz, který není vypisován v pravidelných termínech.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Rozdíly oproti předchozí verzi SOLIDWORKS
 • LEKCE 1: Nové funkčnosti - (tj.: skici, díly, prvky, sestavy, výkresy, moduly, atd.).
 • LEKCE 2: Nové nástroje - významně rozšiřující současné designové možnosti aplikace SOLIDWORKS
 • LEKCE 3: Co je nového – příklady
 • LEKCE 4: Automatizace nejčastěji používaných funkcí - přenos nastavení, poznámky k verzi atd.
 • Znalostní test

Pokročilé modelování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít úspěšně splněné školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: pokročilé modelování, vícetělové díly
 • LEKCE 1: Vícetělové objemové díly
 • LEKCE 2: Tažení
 • LEKCE 3: Techniky 3Dskicování a použití 3Dskic , příklady
 • LEKCE 4: Splajny
 • LEKCE 5: Spojení profilů
 • LEKCE 6: Základní práce s plochami
 • LEKCE 7: Další pokročilé nástroje
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba modelů metodou pokročilého modelování

Základy práce v systému DraftSight

O kurzu

Cílem kurzu je ukázat základní možnosti jak navázat 2D kreslení a připravit pro 2D kreslení s návazností 3D navrhování v SOLIDWORKS. Objasněna bude problematika práce s 2D navrhování s dokonalým 2D výstupem. V kurzu je kladen hlavní důraz na metodiku práce se stávající 2D dokumentací a vytváření základních 2D náčrtů pomocí DraftSight.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Obecné informace o DraftSight
 • LEKCE 1: Uživatelské prostředí
 • LEKCE 2: Kreslení s přesností
 • LEKCE 3: Práce se soubory
 • LEKCE 4: Prohlížení a prezentace výkresů
 • LEKCE 5: Formátování výkresů
 • LEKCE 6: Práce s funkcemi
 • LEKCE 7: Základní kótování
 • LEKCE 8: Práce s výkresy
 • Znalostní výstupní test

Pokročilá témata

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: technika tvorby modelů dílů
 • LEKCE 1: Techniky správy souborů, včetně odkazů souborů a Průzkumníka SOLIDWORKS
 • LEKCE 2: Techniky tvorby modelů sestav, včetně tvorby modelu sestavy shora dolů
 • LEKCE 3: Pokročilé vazební techniky
 • LEKCE 4: Techniky tvorby modelů plechových dílů
 • LEKCE 5: Techniky modelování svarů
 • LEKCE 6: Techniky návrhů forem
 • LEKCE 7: Techniky tvorby modelů povrchů, tvorby hybridních povrchových/objemových modelů, opravy a úpravy importované geometrie
 • LEKCE 8: Rozvržení na základě sestav, konfigurace se sestavami
 • LEKCE 9: Velké sestavy
 • LEKCE 10: Úpravy sestav
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé modelování

Pokročilé modelování sestav

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele využívat sestavové schopnosti SOLIDWORKS. Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi sestavových technik, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: pokročilé modelování sestav, rozpadlé katalogové pohledy
 • LEKCE 1: Modelování sestav shora dolů, používání standardních, pokročilých a mechanických vazeb
 • LEKCE 2: Vytváření pole součástí v sestavě, vytváření konfigurací sestav
 • LEKCE 3: Používání konstrukční tabulky v sestavě, řízení sestav pomocí Průzkumníka SOLIDWORKS
 • LEKCE 4: Získávání informací ze sestav, vyhledání a odstranění chyb v sestavách
 • LEKCE 5: Modelování sestav na základě 2D rozvržení
 • LEKCE 6: Zobrazení pomocí různých druhů stavů zobrazení
 • LEKCE 7: Použití stavů zobrazení, konfigurací a dalších technik pro vytváření rozsáhlých sestav
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé modelování sestav

Tvorba modelů plechových dílů

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou vytváření a rozvíjení plechových dílů. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: modelování plechových dílů
 • LEKCE 1: Vytvoření plechového dílu za použití základního plechu
 • LEKCE 2: Přidání k plechovému dílu specifické prvky příruby, jako je lem z hrany, okrajový lem a ouška
 • LEKCE 3: Tvorba výkresu plechového dílu
 • LEKCE 4: Použití tvarovacích nástrojů a knihovny návrhů pro vytváření lisovacích prvků
 • LEKCE 5: Upravení existujících nebo vytvoření vlastních tvarovacích nástrojů
 • LEKCE 6: Další prvky plechových dílů
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Modelování plechových dílů

Plošné modelování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak používat plošné prvky, aby postavili tvarově složité modely v systému SOLIDWORKS, Účastníci kurzu se seznámí s technikami modelování, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Porozumění plochám
 • LEKCE 1: Kombinace hybridního modelování objem/plocha
 • LEKCE 2: Opravování a editace importované geometrie
 • LEKCE 3: Pokročilé techniky plošného modelování
 • LEKCE 4: Spojování a záplatování, techniky rozkládání dílů 
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Plošné modelování

Svařování

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s problematikou svařovaných konstrukcí a celou řadou zdokonalených funkcí SOLIDWORKS, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Tvorba svarů
 • LEKCE 1: Vytvoření dílů knihovny pro profily
 • LEKCE 2: Zpracování rohů a ořezání profilů
 • LEKCE 3: Vytvoření zaoblené svarové housenky
 • LEKCE 4: Tvorba vyztužení a záslepky
 • LEKCE 5: Správa uživatelských vlastností
 • LEKCE 6: Tvorba podsvarů
 • LEKCE 7: Tvorba výkresů svařenců
 • LEKCE 8: Vytvořit tabulku přířezů
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Svařování

Základy simulací a analýz

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou MKP analýz v prostředí modelovacího systému SOLIDWORKS Premium. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Simulation
 • LEKCE 1: Proces analýzy
 • LEKCE 2: SOLIDWORKS SimulationXpress
 • LEKCE 3: SOLIDWORKS FlowXpress
 • LEKCE 4: Statické studie
 • LEKCE 5: Kontrola sítě, koncentrace napětí a okrajové podmínky
 • LEKCE 6: Síťování, výpočty, tipy a triky
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba a aplikace analýz

Pokročilé metody simulací a analýz

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou MKP analýz v prostředí modelovacího systému SOLIDWORKS Premium. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

3 dny (3x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Simulation - Statické studie
 • LEKCE 1: Proces analýzy
 • LEKCE 2: Kontrola sítě, koncentrace napětí a okrajové podmínky
 • LEKCE 3: Analýza sestavy s kontakty
 • LEKCE 4: Symetrické sestavy a upevnění sestavy
 • LEKCE 5: Analýza sestavy s uchycením
 • LEKCE 6: Kompatibilní / nekompatibilní síť
 • LEKCE 7: Analýzy sestavy s jemnou sítí
 • LEKCE 8: Analýza tenkých součástí
 • LEKCE 9: Smíšené síťování skořepin a objemů
 • LEKCE 10: Smíšená síťování objemů, profilů a skořepin
 • LEKCE 11: Návrh scénáře
 • LEKCE 12: Analýza tepelného namáhání
 • LEKCE 13: Adaptivní tvorba sítí
 • LEKCE 14: Velké posunutí
 • LEKCE 15: Síťování, výpočty, tipy a triky
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Pokročilé metody tvorby a aplikace simulací a analýz

Simulace proudění SOLIDWORKS Flow Simulation

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámení s problematikou CFD analýz v prostředí systému SOLIDWORKS Flow Simulation. Účastníci kurzu se seznámí s technikami, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

2 dny (2x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Flow Simulation
 • LEKCE 1: Vytvoření projektu flow simulation
 • LEKCE 2: Vytvoření, úprava sítě
 • LEKCE 3: Teplotní analýza
 • LEKCE 4: Externí adaptivní analýza
 • LEKCE 5: Časově závislá teplotní analýza
 • LEKCE 6: EFD zooming
 • LEKCE 7: Porézní média
 • LEKCE 8: Analýza rotačních částí
 • LEKCE 9: Parametrická studie
 • LEKCE 10: Kavitace
 • LEKCE 11: Relativní vlhkost
 • LEKCE 12: Sledování částic
 • LEKCE 13: Nadzvukové proudění
 • LEKCE 14: Přenos do MKP analýzy
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Vytvoření projektu a výstupů ze simulace

Velké sestavy

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak řídit rozsáhlé sestavy a jaké jsou postupy pro vytváření velkých sestav. Účastníci kurzu se seznámí s tématy, které jsou uvedeny v odstavci „Obsah kurzu“. Pro tento kurz je zapotřebí mít hotové školení „Základy práce v systému SOLIDWORKS“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Vytváření velkých sestav
 • LEKCE 1: Co ovlivňuje výkon sestav
 • LEKCE 2: Nastavení PC a nastavení v SOLIDWORKS
 • LEKCE 3: Práce se znalostní databází (postupy triky)
 • LEKCE 4: Informační nástroje - AssemblyXpert
 • LEKCE 5: Otvírání sestav
 • LEKCE 6: Regenerace sestav
 • LEKCE 7: Zobrazovací výkon
 • LEKCE 8: Nástroje na diagnostiku výkonu
 • LEKCE 9: SpeedPak
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Tvorba velkých sestav

Instalace a administrace

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele instalovat a spravovat systém SOLIDWORKS. Účastníci kurzu se seznámí s tématy, které jsou uvedeny v odstavci obsah kurzu.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: Průvodce instalace SOLIDWORKS
 • LEKCE 1: Nastavení PC před instalací
 • LEKCE 2: Možnosti instalace, struktura souborů
 • LEKCE 3: Kopírování nastavení, zálohování
 • LEKCE 4: Informační nástroje, SOLIDWORKS RX
 • LEKCE 5: Konfigurace systému, nastavení cest, sdílení souborů
 • LEKCE 6: Co ovlivňuje výkon systému a nastavení v SOLIDWORKS
 • Znalostní výstupní test

Základy práce PDM - uživatel

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak využívat nástroj pro správu dat SOLIDWORKS PDM z pohledu uživatele.  Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS PDM
 • LEKCE 1: Koncepce SOLIDWORKS PDM (Základy PDM, co je SOLIDWORKS PDM, představení SOLIDWORKS PDM, moduly SOLIDWORKS PDM, Součásti SOLIDWORKS PDM)
 • LEKCE 2: Uživatelské rozhraní (Seznámení se s PDM, přihlášení do systému)
 • LEKCE 3: Vytváření a odevzdávání dokumentů (odevzdávání dokumentů, pokročilé odevzdávání, odevzdávání dokumentů s připojením reference)
 • LEKCE 4: Verzování souborů
 • LEKCE 5: Reference k souboru (reference k souboru, kopírování souborů a referencí)
 • LEKCE 6: Hledání v PDM (vyhledávání, vytváření šablon pro hledání)
 • LEKCE 7: Pracovní proces a oznamování (SOLIDWORKS PDM pracovní proces – Workflow, práce podle daného pracovního procesu)
 • LEKCE 8: Správa lokální cache
 • LEKCE 9: Práce v SOLIDWORKS (verzování SOLIDWORKS souborů, verzování souborů)
 • LEKCE 10: Práce s kusovníkem (kusovník, úprava kusovníku, vytváření a úprava pojmenovaného kusovníku.
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Základy práce PDM - uživatel 

Administrace PDM Professional

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak využívat nástroj pro správu dat SOLIDWORKS Professional PDM z pohledu správce systému.  Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: O SOLIDWORKS PDM Professional (plánování nasazení, příprava pilotního projektu)
 • LEKCE 1: Přístup k PDM (přihlášení, odhlášení, náhled souboru, změna hesla, administrativní konzole, práce s cache, vytváření skupin a uživatelů)
 • LEKCE 2: Práce s uložištěm (vytvoření pohledu úschovny, odstranění pohledu, přidání složek a souborů, nastavení možností, nastavení průzkumníka Windows)
 • LEKCE 3: Správa souborů a složek (přiřazení přístupu k projektům, nastavení vlastností, sdílení souborů, odstraňování souborů, přidání práv uživatelům a skupinám, nastavení prohlížečů souborů)
 • LEKCE 4: Správa verzí a práce s kusovníky (odevzdávání a vyzvedávání, zobrazení, porovnávání, vytváření verzí a revizí, napojení na pracovní proces, práce s kusovníky)
 • LEKCE 5: Vyhledávání informací a zasílání zpráv (hledání, vytváření zpráv, zobrazení historie, práce s klientem zpráv)
 • LEKCE 6: Nastavení Workflow – pracovního procesu (nastavení workflow, vytváření stavů a přechodů)
 • LEKCE 7: Doplňkové moduly aplikace
 • LEKCE 8: Pokročilá práce s administrativními nástroji (nastavení databázový server, archivní server, úložiště, indexování, pokročilé nastavení uživatelé a skupiny, celková správa PDM serveru)
 • LEKCE 9: Zálohování a obnova dat (vytváření zálohy, konfigurace automatických záloh, načtení zálohy, kontrola po načtení zálohy)
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Administrace PDM Professional

Základy práce SOLIDWORKS Composer

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele, jak vytvářet přesnou a graficky bohatou dokumentaci výrobků. Interaktivní 3D animace a videa.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: O SOLIDWORKS Composer
 • LEKCE 1: SOLIDWORKS Composer terminologie, uživatelské rozhraní, nastavení vlastností dokumentů a systému, vytváření 2D výstupu)
 • LEKCE 2: Vytváření detailního pohledu (popisy, pohledy, rendrovací nástroje, přizpůsobení kamery, 2D výstupy, nástroj Digger, aktualizace pohledů)
 • LEKCE 3: Vytváření rozpadů (popis, nástroj viditelnosti objektů, rozpadlé pohledy, popisné nástroje, styly, vektorová grafika včetně výstupů)
 • LEKCE 4: Vytváření kusovníků (kusovníky, výstupy ve vektorové grafice, vytváření vzhledů pro kusovník)
 • LEKCE 5: Vytváření marketingových podkladů (selektování, textury, osvětlení, scény, vytváření obrázků ve vysokém rozlišení)
 • LEKCE 6: Vytváření animací (časová osa, poziční klíče, vytváření animací rozpadu součástí)
 • LEKCE 7: Vytváření interaktivních napojení (filtrování, vytváření pozic a úpravy vlastností klíčů, výběry v časové ose jednotlivých klíčů, použití Digger v animacích, vytváření animací formou průchodu skrz sestavu)
 • LEKCE 8: Publikování ze SOLIDWORKS Composer (příprava pro publikování, publikování do PDF, MS Word, HTML)
 • LEKCE 9: Práce s nástroji (SOLIDWORKS Sync, Path Planning a Check, zjednodušování)
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test: Základy práce SOLIDWORKS Composer

Základy práce SOLIDWORKS Plastics

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele provádění návrhů, simulací vstřikování forem pro plasty. Rychlé vytváření a analyzování složitějších návrhů. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Plastics
 • LEKCE 1: Základní analýza proudění, jednotky, terminologie, uživatelské rozhraní, nastavení vlastností dokumentů a systému, síťování, spouštění analýz, výsledky)
 • LEKCE 2: Detekce vzduchových kapes (vzduchové kapsy, přepínání modelů pro změnu návrhu, změny v návrhu, vytváření dílů pomocí nástroje Mold Design)
 • LEKCE 3: Detekce vstřikování (nastavení tečení, nastavení hlavní teploty tečení)
 • LEKCE 4: Správce modelu (použití správce modelu, kopírování dílů a výsledky, správce dávkování, shrnutí a reporty)
 • LEKCE 5: Určování vtoků a vtaženiny (pravidla pro umisťování vtoků, vtaženiny)
 • LEKCE 6: Násobné dutiny (zrcadlení dutin, návrhy vtokových soustav, x – y grafy).
 • LEKCE 7: Optimalizace vtokové soustavy (lokální zjemnění sítě, použití optimalizace)
 • LEKCE 8: Zatuhnutí vtoku (pevná síť, nastavení plnění, tečení a analýza plnění)
 • LEKCE 9: Optimalizace času chlazení (násobné vstupy)
 • LEKCE 10: Použití vložení (dutiny a vložení, materiály pro vložení)
 • LEKCE 11: Opravy sítí (problémy elementů, úpravy sítí)
 • Znalostní výstupní test
 • Test základy práce SOLIDWORKS Plastics

Základy práce Electrical Schematics

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele zjednodušené vytváření 2D elektrických schémat. Automatizaci kabeláže kontrolérů PLC a svorkových lišt pro jednoduché i vícenásobné vedení.

Délka kurzu

2 dny (2 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Electrical Schematic
 • LEKCE 1: Projekty
 • LEKCE 2: Smíšené schéma
 • LEKCE 3: Vytvoření schématu
 • LEKCE 4: Kabeláž
 • LEKCE 5: Makra
 • LEKCE 6: Kontroly výkresů
 • LEKCE 7: Křížové odkazy / Asociování komponent
 • LEKCE 8: Potenciálové šipky
 • LEKCE 9: Programovatelné řídící jednotky
 • LEKCE 10: Poslední změny ve výkresech
 • LEKCE 11: Reporty
 • LEKCE 12: Správa knihoven
 • LEKCE 13: Vytvoření symbolů
 • LEKCE 14: Vytvoření výkresu rozvaděče
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce Electrical 3D

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele snadné aktualizaci zapojení 2D schémat a 3D modelů. Lepší plánování kabelových tras. Sjednotit kusovníky a eliminovat tak chyby. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod: SOLIDWORKS Electrical 3D
 • LEKCE 1: Přidání rozvaděče
 • LEKCE 2: Vložení přístrojů do rozvaděče
 • LEKCE 3: Vložení přístrojů na dveře rozvaděče
 • LEKCE 4: Propojení 2D s 3D
 • LEKCE 5: Propojení žil
 • LEKCE 6: Propojení kabelů
 • LEKCE 7: Vytvoření 3D součástky
 • LEKCE 8: Routing základy
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce MBD

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit uživatele připravovat bez výkresovou dokumentaci pomocí SOLIDWORKS MBD. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS MBD
 • LEKCE 1: Příprava dílu a sestav, šablon
 • LEKCE 2: Použití nástroje DimXpert
 • LEKCE 3: Přiřazení rozměru a lokálních kót
 • LEKCE 4: Soustružené díly
 • LEKCE 5: Zobrazování poznámek
 • LEKCE 6: Zachycení 3D pohledů
 • LEKCE 7: Publikování PDF a eDrawings souborů
 • LEKCE 8: 3D PDF editor šablon
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy práce Inspection

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit se základy práce se SOLIDWORKS Inspection a automatizovat proces práce s dokumenty kontroly. V tomto kurzu budete pracovat s oběma doplňkem a samostatnou verzí produktu. Pro tento kurz je potřeba mít základní znalosti postupů a praktik společnosti, je potřeba mít hotové školení „SOLIDWORKS - Základy práce v systému“.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS Inspection
 • LEKCE 1: Doplňkový modul Inspection
 • LEKCE 2: Samostatná aplikace
 • LEKCE 3: Inspection Professional
 • LEKCE 4: Šablony reportů
 • LEKCE 5: OCR Editor
 • LEKCE 6: Pochopení pravidelných výrazů
 • LEKCE 7: Slovníček pojmů kvality
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Základy API

O kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit základy SOLIDWORKS API (Application Programming Interface) pro automatizaci a přizpůsobení SOLIDWORKS.

Délka kurzu

1 den (1 x 8 hodin)

Obsah kurzu

 • Úvod do SOLIDWORKS API
 • LEKCE 1: Používaní záznamu maker
 • LEKCE 2: API objekty
 • LEKCE 3: Nastavení systémových hodnot a vlastností dokumentů
 • LEKCE 4: Automatický návrh dílů
 • LEKCE 5: Automatizace sestav
 • LEKCE 6: Automatizace výkresů
 • LEKCE 7: Techniky výběrů a průchodů
 • LEKCE 8: Přidávání vlastností a atributů
 • LEKCE 9: SOLIDWORKS API SDK
 • LEKCE 10: Přizpůsobení uživatelského prostředí SOLIDWORKS
 • LEKCE 11: Poznámkování, příklady
 • Znalostní výstupní test
 • Praktický test

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz