SolidCAMHeader

Přímočaré rozhraní podobné SOLIDWORKS spolu s nejmodernější technologií tvorby dráhy nástroje zaručuje nejrychlejší, nejvýkonnější a nejjednodušší způsob programování drah nástrojů.

SolidCAM byl vytvořen jak pro pokročilé uživatele, tak pro nováčky. Proto nabízí to nejlepší z obou přístupů - automatické rozpoznávání prvků i plně manuální výběr geometrie, parametrů a programovacích strategií.

"Pilot Controls" umožňují plnou kontrolu nad všemi aspekty nástroje i dráhy řezu, noví uživatelé mohou použít nastavení "Auto-Pilot" pro co nejjednodušší užívání.

 

Díly, sestavy a výkresy

Snadná práce s díly, sestavami a výkresy pro definování operací. Rychlé umístění upnutí a komponent pro plnou vizualizaci.

CAM-Správce

Dráhy nástrojů jsou uloženy jako operace v CAM-Správci, kde mohou být přetahovány (drag&drop), což umožňuje kdykoliv provést změnu v jejich pořadí. Kterákoliv operace může být také potlačena, kopírována či vkládána pomocí standartních nástrojů MS Windows a SOLIDWORKS. Simulovat nebo generovat G-Code lze z jakékoliv kombinace operací, zvýrazněné pomocí kláves CTRL a SHIFT.

Rozpoznání kapes

Posuňte možnosti výkonných operací SolidCAMu pro frézování kapes o úroveň výš pomocí funkce automatického rozpoznání kapes na dílu. Funkce rozpoznání prvků dílu vám dává možnost snadného výběru prvků, které mají či nemají být obráběny. Dává vám k dispozici maximální možný výkon, přitom vám, ale zachovává plnou kontrolu nad způsobem, jakým chcete díl obrábět.

Frézování závitů

Grafické rozhraní SolidCAM poskytuje potřebnou zpětnou vazbu v rozdílech mezi obráběním ID, OD, směrem dolů a směrem nahoru pomocí dnešních závitových fréz. Naše pokročilé nastavení podporuje různé hloubky hrubovacího a dokončovacího řezu, kónické závity, jedno- a vícebodové závitové frézy a synchronizaci počátečního úhlu pro párování dílů.

3D Kontura

Pomocí výkonných oprací s profily může uživatel sledovat jakoukoliv 2D či 3D křivku v prostoru. Poskytuje automatické srážení hran modelu, bez ohledu na to, zda spadají do stejné roviny či ne!

Obrábění T-drážky

Operace vytvořená pro usnadnění programování T-drážek. Je definována výběrem prostorového modelu a uživatelem definovaného nástroje pro T-drážku. Toto řešení odstraňuje nutnost manuálního výpočtu úrovní a kroků, a také nutnost použití několika různých operací při snaze dosáhnout specifického hrubování a dokončování T-drážek.

Rozpoznání vrtání

Tato operace, používající stejné jádro jako víceosé vrtání, nabízí automaické vyhledání a seskupení vrtací geometrie na objemovém modelu. Funkce "Upravit hloubku" umožňuje uživateli úpravu rozměrů děr v případech, kdy rozměry modelu neodpovídají toleranci výkresu. Jednotlivá operace rozpoznání vrtání podporuje modely, obsahující díry na různých úrovních a o různých hloubkách pro zjednodušení a zkrácení seznamu operací.

Operace kontura (spirálová)

Jedno kliknutí pro změnu postupných kroků dolů na spirálovou dráhu nástroje pro dosažení vynikajícího dokončení povrchu bez poškození v místě vstupu a výstupu nástroje.

Frézování kapes

Pokročilé frézování kapes. Neomezený počet kapes a ostrovů. Geometrie může být definována jako otevřená, polo-otevřená a uzavřená s ostrovy nebo bez nich. Jednosměrná nebo obousměrná (cik-cak) strategie řezu.  Šroubovice nebo rampování slouží pro najetí nástroje do řezu v uzavřené kapse. Výběr geometrie kapsy jedním klikem na plochu v SOLIDWORKS, skicu ve správci nebo výběrem hran modelu!

Frézování kontury

Vytvoří dráhu nástroje, která bude kopírovat jakýkoliv profil ze SOLIDWORKS. Geometrie může být definována jako hrana modelu, entity výkresu nebo skica, výběr je možný také kliknutím na plochu. Pro odfrézování velkých oblastí může být snadno definován několikanásobný průchod. Hrubování a dokončování může být definováno v jedné operaci, stejně jako různé hloubky řezu. Pokročilá funkce úpravy geometrie umožňuje modifikace (zaoblení, zkrácení, prodloužení, počáteční bod) bez nutnosti použití nástrojů SOLIDWORKS.

Kapsy a kontury

Automatické obrábění zbytkového materiálu pro odstranění zbytků po větších nástrojích. Plná podpora kónických kapes a kontur. Snadné přenastavení jakékoliv kapsové či konturové dráhy nástroje na odvrtávací pro extrémní množství odstraňovaného materiálu.

Čelní frézování

Snadno definujete jeden či více řezů. Uživatelský výběr celého dílu, čela (čel) nebo geometrie výkresu pro vyšší flexibilitu. Přídavky, nájezdy, odjezdy jsou zpracovány automaticky.

Vrtání

Jednoduše definujete vrtací cykly pro obrábění děr. Velký počet možností automatického výběru a filtrů na geometrii SOLIDWORKS. Standardní cyklus obsahuje vrtání, vystružování, vyvrtávání a vyplachovací cyklus. Do postprocesoru mohou být přidány další volitelné cykly.

 

Galerie

 

Zdroj článku: SolidCAM

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz