SolidCAMHeader

Vyzkoušejte si 3D obrábění dovedené na novou úroveň plynulosti a efektivity s nejdokonalejšími dokončovacími a povrchovými nástroji dostupnými kdekoliv pro 3D obrábění. Zrychluje pomalejší stroje a ty rychlejší nezpomaluje, díky eliminování přejezdů a neefektivních i zbytečných pohybů.


HSM hrubování

Konturové hrubování

Konturové hrubování je nejdůležitější strategií pro efektivní odstranění velkých objemů materiálu. Je při ní generována série řezů na dané úrovni osy Z, která odstraní maximum materiálu bez zanechání soklů. Hloubka řezu se automaticky přizpůsobuje, což zajišťuje obrobení rovinných ploch. Používá se spirálový i konturový nájezd. Vyhlazovací oblouky jsou vytvořeny automaticky na drahách i spojovacích pohybech, což podporuje efektivní rychlosti posuvu v řezu a delší životnost nástroje.

Hrubování jádra

Strategie hrubování jádra je optimalizována pro obrábění jader zvnějšku dovnitř namísto řezu po celé šířce do středu dílu. Všechny dráhy nástroje začínají zvnějšku na dané úrovni osy Z a pokračují směrem dovnitř k hranici vnějšího tvaru jádra. Pokud díl obsahuje jak jádrové, tak dutinové oblasti, SolidCAM automaticky přepíná mezi jádrovým a dutinovým hrubováním v tomtéž programu. Je v maximální míře zachováván kontakt řezného nástroje s materiálem pro zvýšení životnosti nástroje.

Zbytkové hrubování

Zbytkové hrubování nastává při nasazení menšího nástroje k dokončení předešlé práce nástrojů větších v oblastech, které nejsou předchozími operacemi zcela vyčištěny. Modul SolidCAM HSM používá aktualizovaný model zbývajícího materiálu, aby se vyhnul obrábění naprázdno. Pro velké díly může být použito více operací zbytkového hrubování se zmenšujícími se velikostmi nástrojů. Zbytkové hrubování může být také použito při obrábění odlitků, s omezením řezů podle povrchu odlitku, s příslušnými informacemi o přídavku.

HSM dokončování

Ŕádkování

Řádkování je jednou z nejužívanějších dokončovacích strategií. Dráhy řádkování jsou typicky používány pro před-dokončování zbytků po hrubování a k dokončování mělkých oblastí. Řezy jsou rovnoběžné s rovinou XY a sledují povrch ve směru osy Z. Můžete nastavit jejich úhel i kroky v horizontálním směru. Pro dokončení celého dílu se používají kolmé dráhy.

Konstantní Z

Řezy v obrábění strategií Konstantní Z jsou generovány pomocí sady kontur z ploch, které popisují tvar ploch na různých úrovních osy Z - jako horizontální řezy geometrií. Toto je nejlepší strategie pro před-dokončování a dokončování strmých ploch. Díky omezení kontaktního úhlu při této strategii na 30°-90° jsou obrobeny jen strmější oblasti, zatímco ty mělčí jsou ponechány vhodnějším strategiím.

Obrábění rovin

Strategie Obrábění rovin automaticky vyhledá všechna rovná místa na dílu a vyčistí je na úrovni osy Z dané oblasti. Používá přitom podobné funkce jako hrubování. Nájezd nástroje je také podobný hrubování, spirálový nebo konturový a s hladkými nájezdovými pohyby. Pokud chce uživatel danou oblast obrobit více než jen jednou dráhou, může být přidáno libovolné množství vrstev na ose Z.

Spirála

Tato strategie vytváří spirálovou dráhu nástroje z daného výchozího bodu, přičemž udržuje neustálý kontakt mezi dílem a nástrojem při obrábění v daných hranicích. Krok dolů je definován rozdílem mezi dvěma prstenci dráhy. Výchozí bod je vybrán automaticky, ale může být uživatelem definován i jinak.

Mezi křivky

Obrábění mezi křivkami generuje dráhu nástroje na základě hranic tvaru a směrových profilů. Dráhy probíhají po ploše souběžně s tvarem a ve směru odvozeném od průběhu okolních hranic. Každá dráha bere ohled na tvar té předcházející a přejímá některé charakteristiky dráhy následující, čímž dochází k plynulým změnám v tvaru drah. Obrábění mezi křivkami je vhodnou dokončovací strategií dosahující kvalitního povrchu a vysoké produktivity na mírně proměnlivých podélných tvarech se zakřiveným profilem toku.

Paprsky

Paprskovité obrábění umožňuje uživateli snadno obrábět radiální díly. Řezy se sbíhají do centrálního bodu se schopností zastavit kousek od středu, kde se dráhy nástroje zhušťují. Tato strategie je ideální pro použití na oblasti, které obsahují mělké zahnuté povrchy a kruhové oblasti, spolu s použitím kontaktního úhlu mezi 0° a 40°.

3D křivka

Dráha je v této strategii vytvářena spuštěním řezného nástroje na povrch a jeho vedením podle jedné nebo více hranic, čímž dojde k efektu gravírování. Může se používat ke gravírování textu nebo srážení hran podle kontury. Pro obrábění v konstantní hloubce pod povrchem může být použit záporný přídavek.

Rohový offset

Tato strategie je podobná strategii Konstantní krok. Vytvoří dráhu nástroje s ohledem na ostré kouty tak, aby pohyb nástroje probíhal souběžně s kouty. Může se tak postupně přiblížit do náročné oblasti bez rizika výrazné změny řezných podmínek, jako je velikost opásání nástroje a množství odebíraného materiálu. Nastavení rozdílného kroku dle zakřivení povrchu je silným prostředkem pro obrábění komplexních tvarů náročných projektů.

Konstantní krok

Dokončovací strategie Konstantní krok zachovává konstantní, stejně velký krok dolů mezi jednotlivými řezy nástroje, bez ohledu na strmost dílu. Vytváří 3D řezy, které jsou od sebe v konstantní vzdálenosti podél plochy dílu. Tato strategie může být aplikována v jakýchkoliv hranicích nebo na celý díl.

Tužkové obrábění

Tužkové obrábění vytváří dráhy nástrojů podél vnitřních rohů s malým poloměrem. Odstraňuje materiál, který nelze zlikvidovat žádnou jinou strategií. Tužkové obrábění se užívá k dokončování rohů, které by jinak mohly nést stopy po předešlých obráběcích operacích. Je ideální pro obrábění rohů, jejichž poloměr je shodný s poloměrem frézy.

Koutové obrábění

Koutové obrábění je rozšířením předchozího, kdy uživatel může definovat počet a posun více řezů. Tato strategie může být užitečná, když předchozí řezný nástroj nedokázal odstranit všechen materiál z vnitřního rohu. Tyto několikanásobné řezy budou vedeny zvnějšu do rohu a zajistí kvalitní dokončení povrchu.

Zbytkové dokončování

Zatímco tužkové obrábění vertikálních rohů vytváří nepříznivé řezné podmínky, kdy hrozí poškození frézy, strategie zbytkového dokončování zpracovává rohy zvrchu, což je pro tyto případy lepší technologie. Strmé i mělké oblasti jsou obráběny v jedné dráze nástroje různými strategiemi zbytkového dokončování.

Galerie

 

Zdroj článku: SolidCAM

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz