SolidCAMHeader

Víme dobře, že nejrychleji se rozšiřujícím typem CNC strojů na dnešním trhu jsou stroje, kombnující v sobě několik různých schopností. Tento přístup "udělat víc s tím, co už mám" se přesně shoduje i s naší filozofií.

SolidCAM disponuje nejmodernější technologií pro podporu nejnovějších multifunkčních CNC strojů pro kombinované soustružení a frézování, takže pro rozjetí nového stroje nemusíte hledat nové CAM řešení. Nabízíme kompletní programování víceosých strojů i strojů s protivřetenem, a to s možností plné simulace, vše integrované do jednoho balíčku.

Dostaňte se dál než k pouhému programování těchto složiých strojů pomocí inteligentního zpracování zbytkového materiálu mezi frézovacími a soustružícími operacemi, které omezuje řezání naprázdno, vytváří nejefektivnější dráhy nástrojů a snižuje výrobní časy pro dosažení co nejefektivnější produkce.Vlastnosti

Simulace frézařsko-soustružnického stroje

Simulace frézařsko-soustružnického stroje v SolidCAMu nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Je možné brát v úvahu posuv a zobrazit tak simulaci v reálném čase. Simulátor nabízí plnou detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje plnou kontrolu nad všemi aspekty simulace. Jsou zde odporovány všechny cykly a pohyby a spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta, tak simulace poskytuje bezpečí, protože je součást před skutečným obráběním úplně otestována.

Machine ID

Definuje komponenty stroje a jejich kinematiku a umožňuje tak uživatelům nastavení a podporu těch nejsložitějších frézařsko-soustružnických strojů. Osy stroje jsou v Machine ID definovány jejich směrem, otáčkami nebo posuvem a fyzikálními omezeními.

Nastavení stroje

Stanovuje upnutí dílu na CNC stroji a vytváří vztah mezi nulovým bodem kusu a nulovým bodem stroje. Také umožňuje na každém stole definici více upínačů.

Obrábění s C osou

Obrábění s C osou je v SolidCAMu snadno definovatelné. Převod jakékoliv 2.5D operace do pohybu v C ose. Pokročilé nastavení souřadnic podporuje: Přírůstkové, Polární a Kartézské souřadnice. Podporuje korekci nástroje a krátký NC program.

Přesun kusu mezi vřeteny

Úplná kontrola přesunu dílů mezi hlavním vřetenem a protivřetenem pomocí Operace ovládání stroje.

Průběžný automatický zbytkový materiál

SolidCAM průběžně počítá a automaticky aktualizuje zbytkový materiál po každé operaci, jak po frézovací tak po soustružnické.

iMachining ve frézování - soustružení

Při výrobě frézařsko-soustružnické součásti pomocí 2D a 3D frézovacích operací iMachining můžete snížit čas programování a čas obrábění. Navíc má iMachining velmi důležitou výhodu, která se projevuje menší řeznou silou, což snižuje vibrace a nadměrné opotřebení nástroje v situacích nedostatečně pevného upnutí kusu.

Vlastnosti soustružení

Definice upínače

Je zde k dispozici knihovna standardních sklíčidel. Můžete také přidat speciální upínače. SolidCAM ochraňuje před kolizí se sklíčidlem celý soustružnický nástroj.

Obálka objemu

SolidCAM automaticky generuje soustružnickou obálku i složitých součástí. To pomáhá k rychlému obrobení nejvrchnějšího profilu součásti.

Symetrické soustružení

Umožňuje hrubování se dvěma nástroji ve stejném čase. Rychleji se tak obrábí dlouhé a velké díly. Nástroje mohou pracovat souvisle nebo v režimu závěsu v několika pokročilých strategiích.

Galerie

 

Zdroj článku: SolidCAM

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz