SolidCAMHeader

Využijte v průmyslu nejlépe prověřených pětiosých drah nástroje. Získejte automatickou zpětnou vazbu při simulaci obrábění v reálném čase přímo při vytváření dráhy nástroje, takže pro provedení simulace a objevení chyb nemusíte čekat na dokončení programování.

 

Použití specifických strategií

Frézování bokem nástroje, Lopatkové kolo, Obrábění kanálu, Gravírování, Obrábění dutiny, Obrábění elektrody a Lopatka turbíny.

Rovnoběžné řezy

Strategie Rovnoběžné řezy umožňuje rychlé definování výběrem pouze ploch a směru (Lineární X/Y nebo Konstantní Z). Na výběr jsou strategie jedním směrem, cik-cak a spirála.

Rovnoběžné s křivkou

Strategie Rovnoběžně s křivkou umožňuje vést dráhu nástroje podél dané plochy. Může být vedena podélně i kolmo ke křivce. Každý průchod nástroje je skutečně krok ve 3D podél plochy, pro přesnou stopu po nástroji.

Mezi křivky

Poskytuje dráhu nástroje, která se dokonale přizpůsobuje oběma křivkám. Pravděpodobně nejoblíbenější HSS dráha, zajišťující konstantní zatížení nástroje.

Rovnoběžně s plochou

Obojí jsou další strategie, podobné výše zmíněným, ale nabízí vyšší flexibilitu. Z vybrané dvojice ploch SolidCAM automaticky generuje výslednou křivku.

Hladké nájezdy a odjezdy

Úplná svoboda v ovládání vstupního a výstupního pohybu nástroje, odstraňující nutnost modifikací plochy. Dráha nástroje může být prodloužena nebo zkrácena, mezery a otvory mohou být přeskočeny a lze si vybrat z devíti různých voleb pro nájezd a odjezd nástroje.

Osa nástroje a naklápění

Osa nástroje a naklápění může být ovládáno pomocí osmi hlavních strategií, přičemž každá strategie má několik různých režimů. Nastavení umožňují naklápění podle bodu, přímky a křivky, nebo může být nástroj veden přímo po normále plochy, s individuálním ovládáním naklápění ve směru pohybu a do boku.

Kontrola kolizí

Plná kontrola uživatele nad ochranou nástroje. Jsou zde 4 fáze ochrany nástroje. Můžete také definovat odděleně kontrolu pro nástroj a držák nástroje.

Inteligentní přejezdy

Odjezd a pohyb kolem dílu po uživatelem definovanýc válcových či kulových drahách.


GalerieZdroj článku: SolidCAM

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz