PDMHeader

SolidWorks PDM

Pomocí systému SOLIDWORKS PDM Professional pro firemní správu výrobních dokumentů můžete efektivněji otevírat, ukládat, upravovat a schvalovat jednotlié dokumenty. SOLIDWORKS PDM Professional je systém, který je jedinečně přizpůsoben požadavkům geograficky rozptýlených pracovních skupin. Jedná se o softwarové firemní řešení správy výrobních dokumentů (PDM) založených na prověřené technologii, který lze instalovat ve zlomku času potřebného pro instalaci jiných systémů PDM. Pomáhá organizacím efektivněji spravovat a sdílet výrobní dokumenty a pomocí automatizovaných pracovních postupů umožňuje lepší spolupráci na procesu od konstrukčního návrhu výrobku až po jeho prodej. To vše přispívá k efektivnějšímu vývoji výrobků, snižování finančních nákladů a zkrácení doby dodání výrobku na trh.

SolidWorks Enterprise PDM

Software se snadno implementuje a používá, je jediným systémem pro firemní správu výrobních dokumentů, který je integrován do Průzkumníku Windows. Uživatelé mohou používat všechny funkce přímo v Průzkumníku Windows nebo v jeho verzi integrované do systému CAD. Pomocí těchto funkcí mohou uživatelé v podniku ihned spravovat soubory a efektivněji spolupracovat se svými kolegy v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Sériový vs paralelní proces

Aplikace umožňuje všem oprávněným uživatelům přistupovat, měnit, upravovat či připomínkovat údaje o výrobku, sledovat tak jeho vývoj v každém procesu výroby, pracovat týmově a zajišťuje bezpečné uložení návrhu včetně práce s nejaktuálnější verzí návrhu. Výrobek může být tedy upravován již od prvotních fází vývoje. Stále k němu mají přístup i lidé, kteří by se s ním jinak setkali až mnohem později. Správné zavedení této technologie a paralelního způsobu práce umožňuje zrychlení procesů, zkrácení potřebného času pro uvedení výrobku na trh a snížení množství chyb. Pod frází úspora času si však nelze představovat pouze ušetřený čas, ale i finanční úsporu a v důsledku toho i vyšší zisky.

 

Výhody správy souborů

Konstrukční dokumenty jsou pro podnik velmi důležité. Samotná investice do vývoje daného výrobku je vždy velmi vysoká a velmi ovlivňuje konkurenceschopnost podniku. Proto je nesmírně důležité tyto dokumenty pečlivě střežit. Pokud však firma spravuje tato data ručně, může se velké množství těchto výkresů stát tíživým břemenem. Ve většině organizací pak dochází ke ztrátě těchto dat, k jejich nechtěnému přepsání, duplikaci či úplnému vymazání. Je mnohem efektivnější využívat stávající data než vytvářet nová.

Ztráta zisku ve výrobním procesu

Zvětšit obrázek

Uživatelská konfigurace
Software je plně konfigurovatelný dle potřeb zákazníka. Systém SOLIDWORKS PDM Professional nabízí již předpřipravené řešení („šablonu“) pro rychlejší implementaci do prostřední podniku a  uvedení do provozu je tak mnohem snazší.

 

Integrace s CAD systémy
Samozřejmostí je integrace produktu s CAD a CAM aplikacemi, jako jsou SOLIDWORKS, SolidCAM, Pro/ENGINEER, Inventor, AutoCAD, Solid Edge, InventorCAM.

 

Podpora aplikací Windows
SOLIDWORKS PDM Professional podporuje Windows-based aplikace včetně CAD/CAM aplikací a Microsoft Office programy (Word, Excel, PowerPoint či Outlook).

 

Vyhledávání a opakované používání návrhů dat
Rychlé vyhledávání je nastaveno podle názvů, obsahů, připojených metadat, stavu pracovního postupu a dalších parametrů. Vyhledávání pak může probíhat například následovně: „příruba s vnějším průměrem 270mm, 5 děr o průměru 7mm, drážkový náboj, materiál 11500“. Další možností je předdefinování své vlastní šablony pro vyhledávání. Po nalezení potřebných dat pak stačí jednoduše překopírovat do nového návrhu výkresu.

 

Náhledy dokumentů
Kompletní náhledy i neCADovských souborů, jako je například Microsoft Office, pdf, obrázky, animace, videa apod.

 

Vzdálený webový přístup
Možnost připojení ke svým datům odkudkoliv prostřednictvím celosvětové sítě Internet. Mějte Vaše data vždy po ruce.

 

Kusovník
SOLIDWORKS PDM Professional spravuje kusovníky sestavy, výkresové kusovníky, kusovníky svarů, seznamy řezů svařování. Umožňuje vytváření a porovnávání verzí kusovníku s barevným zvýrazněním rozdílů mezi jednotlivými revizemi.

 

Replikace dat
Úschovnu je možné replikovat i s dalšími pobočkami společnosti a to po celém světě prostřednictvím sítě WAN. K datům se tak mohou dostat i kolegové z geograficky vzdálených koutů světa.

 

Automatizovaný schvalovací proces a jednoduché řízení změn
Integrovány jsou automatizované schvalovací procesy, které umožňují přizvat důležité osoby do schvalovacího procesu. Zároveň však také integraci a konektivitu k systému MRP/ERP.

 

Data jsou bezpečně uložena v centrálním úložišti
SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje důkladné změnové řízení, formulování pracovních postupů a správu přístupového oprávnění. Lze tak zajistit delegování přístupu k daným souborům pouze pro vybraný personál. Samozřejmostí je centrální indexované úložiště, které je pravidelně zálohováno a umožňuje vstup pouze oprávněným osobám. Eliminováno je také riziko nechtěného přepisu či ztráty souboru.

 

Zachování předchozích revizí a zamezení duplicit
Všechny předchozí verze souboru zůstávají zachovány, přičemž můžete porovnávat změny a vracet se k předchozím verzím, ty následně použít pro konstrukci či výrobu. Zároveň je však eliminována tvorba duplicit jednotlivých souborů.

Srovnávací tabulka

 

SOLIDWORKS
PDM Standard

SOLIDWORKS
PDM Professional

Zabezpečený přístup

yes

yes

Kontrola revizí

yes

yes

Vyhledávání souborů

yes

yes

Rozšiřitelnost

no

yes

Volitelné nastavení

no

yes

Nalezení a opětovné použití dat

no

yes

Plný náhled dokumentu

no

yes

Dělení návrhářů

no

yes 

Vzdálená správa

no

yes

Automatický schvalovací proces

no

yes

Kontrola průběhu zpracování

no

yes

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz