SimulationHeader

SolidWorks SimulationProvádějte virtuální analýzy a testování sestav. SOLIDWORKS Simulation nabízí širokou škálu nástrojů pro analýzu konstrukce, pohybu, multifyzikálních charakteristik dílů a sestav. Zároveň i pro zkoumání dynamiky proudění a tepelných toků okolo, ale i skrze objekty. Díky vizualizacím můžete zkoumat a demonstrovat veškeré síly ovlivňující Váš návrh - zobrazením napětí počínaje, přes posunutí, proudění tekutin, působením tlaků a teplotou konče. Výpočty je možné provádět pro konkrétní body, povrchy či objemy a výsledky snadno prezentovat ve formě grafů či seznamů.

Všechny tyto nástroje jsou plně integrované do prostředí softwaru SOLIDWORKS, což umožňuje bezproblémovou spolupráci ve všech Vašich fázích vývoje. Díky simulacím, které můžete provádět již ve fázi návrhu výrazně snížíte počet potřebných prototypů a zároveň se vyhnete nákladnému přepracovávání návrhů. 

SolidWorks Simulation

 

Nástroje SOLIDWORKS Simulation

Software SOLIDWORKS Simulation nabízí řadu nástrojů pro různé oblasti simulací:

    • SOLIDWORKS SimulationXpress je základní nástroj pro strojírenské analýzy. Umožňuje provádět základní analýzu namáhání u jednotlivých součástí. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • FlowXpress umožňuje základní analýzy proudění vzduchu nebo vody v uzavřeném prostoru, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor. Je integrován v každé licenci 3D CAD SOLIDWORKS.
    • 3D CAD systém SOLIDWORKS Premium obsahuje základní simulace, které v sobě integrují řešení lineárně statických a kontaktních úloh. Jedná se o většinu simulací, které postačují běžnému konstruktérovi.
    • SOLIDWORKS Simulation Standard nabízí základní funkce pro ověření návrhu a životnosti výrobku, jako statická pevnostní analýza dílů a sestav, simulace pohybů mechanismu či analýza únavy.
    • SOLIDWORKS Simulation Professional rozšiřuje řešení SOLIDWORKS Premium o řešení frekvenčních úloh, vzpěru, pádové zkoušky, teplotní úlohy, únavy, optimalizace návrhu a řešení tlakových nádob. Součástí je také SOLIDWORKS Motion
    • SOLIDWORKS Simulation Premium obsahuje funkce veškerých předchozích balíčků a navíc řešení nelineárních úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineární dynamiky s harmonickými i náhodnými vibracemi a kompozitními materiály.
    • SOLIDWORKS Motin je nástroj pro řešení fyzikálních pohybových simulací. Slouží pro řešení kynematických a dynamických vlastností mechanismů.
    • SOLIDWORKS Flow Simulation řeší vliv proudění kapalin, plynů, tepla a dalších reálných podmínek na návrh. 
    • SOLIDWORKS Plastics umožňuje jednoduchou a přesnou optimalizaci plastových dílů a vstřikovacích forem již ve fázích návrhu.

Srovnávací tabulka

Porovnání funkcionalit SOLIDWORKS Simulation

 

SOLIDWORKS
Premium

SOLIDWORKS
Simulation
Professional

SOLIDWORKS
Simulation
Premium

Lineární statická simulace sestavy

yes yes yes

Časová simulace mechanizmu

yes yes yes

Událostmi řízená simulace pohybu

no yes yes

Porovnání návrhu s parametrickou simulací

no yes yes

Simulace optimalizace návrhu

no yes yes

Frekvenční analýza

no yes yes

Simulace zborcení a zhroucení

no yes yes

Tepelná simulace

no yes yes

Simulace návrhu tlakové nádoby

no yes yes

Simulace pádové zkoušky

no yes yes

Simulace únavy

no yes yes

Simulace dílčího modelování

no yes yes

Simulace plastových a gumových součástí

no no yes

Strukturální simulace velkých posunů

no no yes

Simulace deformace plastů a zbytkových napětí

no no yes

Simulace součástí z kompozitních materiálů

no no yes

Simulace vynucených vibrací

no no yes

Nelineární dynamika

no no yes

Porovnání funkcionalit SOLIDWORKS Flow Simulation

 

SOLIDWORKS
Flow
Simulation

SOLIDWORKS
Flow
Simulation
s modulem HVAC

SOLIDWORKS
Flow
Simulation
s modulem
Electronic Costing

Porovnání návrhu s param. simulací

yes yes yes

Tepelná simulace

yes yes yes

Simulace proudění kapalin

yes yes yes

Simulace parametrů tepelné pohody

no yes no

Upřesňující simulace záření

no yes no

Simulace chlazení elektroniky

no no yes

Galerie

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz