SolidWorksHeader

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po ekologicky šetrných výrobcích, nabízí SOLIDWORKS Sustainability možnost "zeleného" řešení pro udržitelný rozvoj ve vývoji produktů. Můžete tak snadno zjistit a následně modifikovat dopady na životní prostředí již ve fázi návrhu.

SolidWorks Sustainability

SOLIDWORKS SustainabilityXpress

SustainabilityXpress umožňuje minimalizovat dopady výrobku na žívotní prostředí. Představuje praktický nástroj pro udržitelný rozvoj a umožňuje vytvářet ekologicky šetrné produkty. S jeho pomocí můžete provádět výpočty, které zahrnují volbu materiálu, získávání surovin, způsob a místo výroby, dopravu, použití i likvidaci výrobku. Dalším šikovným nástrojem je například porovnávání materiálů z hlediska enviromentálních dopadů. Pouhým klepnutím můžete porovnat podobné materiály z hlediska tepelné vodivosti či meze pružnosti. 

Software SOLIDWORKS SustainabilityXpress je plně integrován do prostředí 3D CAD systému SOLIDWORKS a je zcela ZDARMA ke každé licenci (SOLIDWORKS Standard včetně).

Díky partnerství se společností PE International, která se zabývá posuzováním životního cyklu výrobku (LCA), využívá software SOLIDWORKS rozsáhlou datábázi životních cyklů GaBi. Jedná se o světový standard vytvořený za pomoci vědeckých odborníků  shromažďováním empirických dat za desítky let. Databáze je pravidělně aktualizována.

Indikátory dopadu výrobku na životní prostředí:

SolidWorks Sustainability

 • Emise uhlíkových plynů
  Zobrazení celkových emisí uhlíku, které přispívají ke globálnímu oteplování. 

 • Spotřeba energie
  Zjištění spotřeby energie produktu od výroby, přes používání až po zpětnou recyklaci.

 • Znečištění vody
  Měření dopadu vypouštěné znečištěné vody pomocí tzv. vodní eutrofizace.

 • Znečištění ovzduší
  Výpočet dopadu na znečištění ovzduší projevující se např. kyselými děsti.

SOLIDWORKS Sustainability

Jedná se o rozšíření SOLIDWORKS SustainabiliyXpress o nástroje pro ekologické navrhování celých sestav. Dále pak například o podporu konfigurací sestav a dílů, vizualizaci sestav a volbu způsobu dopravy.

 

Copyright 2019. All Rights Reserved, LANETE, spol. s r.o. | Website by Mohamed Kurdi - www.mkurdi.eu
Optimalizace PageRank.cz